Hyppää sisältöön

Kirkkoherran vaali

Seurakunnan kirkkoherra voidaan valita joko välittömällä tai välillisellä vaalilla.

Välittömässä vaalissa äänioikeutettuja ovat 18 vuotta täyttäneet seurakunnan jäsenet, jotka on merkitty jäseniksi vähintään 70 päivää ennen vaalia.

Välillisessä vaalissa äänioikeutettuja ovat kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston jäsenet.

Ehdokasasettelu

Kun kirkkoherran virka on tullut avoimeksi, tuomiokapituli julistaa viran haettavaksi vähintään 14 päivän hakuajalla. Tuomiokapituli voi päättää enintään yhden vuoden ajaksi kerrallaan, ettei virkaa julisteta haettavaksi, esimerkiksi jos vireillä on seurakuntaliitos.

Kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston pyynnöstä tuomiokapituli päättää välillisestä vaalista. Päätös välillisen vaalin toimittamisesta tulee tehdä ennen viran haettavaksi julistamista.

Kirkkoherran virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon ja seurakuntatyön johtamisen tutkinnon suorittanut pappi. Tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherranvirkaa hakevalta vaaditaan ylempi pastoraalitutkinto.

Välitön vaali

Kirkkoherran välitöntä vaalia varten tuomiokapituli tekee vaaliehdotuksen. Vaaliehdotuksessa tuomiokapituli asettaa vaaliehdokkaiksi kolme kelpoisuusvaatimukset täyttävää hakijaa vaalisijoille siinä järjestyksessä kuin heidät katsotaan taitaviksi ja kykeneviksi virkaan.

Vaaliehdokkaiksi asetetut toimittavat peräkkäisinä sunnuntaipäivinä vaalinäytteenä päiväjumalanpalveluksen tuomiokapitulin määräämässä kirkossa.

Kirkkoherran välitön vaali aloitetaan viimeistä vaalinäytettä seuraavana toisena sunnuntaina jumalanpalveluksen jälkeen ja päätetään joko samana päivänä tai sitä seuraavana maanantaina.

Seurakunnan vaalilautakunta määrää äänestyspaikat ja vaalihuoneistot. Ennakkoäänestys toteutetaan vaalia edeltävällä viikolla.

Välillinen vaali

Kirkkoherran välillistä vaalia varten tuomiokapituli antaa hakijoista lausunnon seurakunnalle. Lausunnossa todetaan hakijoiden kelpoisuus ja arvioidaan heidän taitonsa ja kykynsä haettavana olevaan virkaan.

Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto tekee valinnan kelpoisiksi todettujen hakijoiden välillä.

Päivitetty