Hyppää sisältöön

Kirkolliset vaalit

Kirkolliskokous hyväksyi uuden kirkkolain ja siihen liittyvät erillislait sekä kirkkojärjestyksen 11.11.2021. Eduskunta hyväksyi kirkkolakia ja erillislakeja koskevat ehdotukset 2.3.2023. Samalla uusi kirkkojärjestys korvasi kirkon vaalijärjestyksen. Uusi lainsäädäntö tuli voimaan 1.7.2023

Seurakuntavaalit ovat välittömät vaalit, ja myös kirkkoherran vaali voidaan toimittaa välittömänä. Muissa kirkollisissa vaaleissa äänioikeutettuja ovat seurakuntien luottamushenkilöt ja papit.

Päivitetty