Kirkolliset vaalit

Kirkon vaalijärjestyksessä säädetään kirkollisista vaaleista, joita ovat

  • seurakuntavaalit
  • arkkipiispan ja piispanvaali
  • kirkolliskokousedustajien vaalit ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalit
  • kirkkoherran vaali
  • tuomiokapitulin pappisasessorin vaali

Vaalijärjestyksen antaa kirkolliskokous. 

Seurakuntavaalit ovat välittömät vaalit, ja myös kirkkoherran vaali voidaan toimittaa välittömänä. Muissa kirkollisissa vaaleissa äänioikeutettuja ovat seurakuntien luottamushenkilöt ja papit.

 

Päivitetty