Hyppää sisältöön

Edustajat ja läsnäolo-oikeutetut

Kirkolliskokoukseen kuuluu 109 edustajaa

 • hiippakuntien piispat
 • kenttäpiispa
 • 96 hiippakunnista nelivuotiskaudeksi valittua edustajaa, joista 32 pappia ja 64 maallikkoa
 • saamelaiskäräjien nelivuotiskaudeksi valitsema edustaja
 • valtioneuvoston kullekin istuntokaudelle määräämä edustaja

Lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus on kirkkohallituksen kansliapäälliköllä, viidellä kirkkohallituksen kirkkoneuvoksella sekä kahdella lainoppineella asiantuntijalla.

Seuraavat kirkolliskokousvaalit käydään 2024.

Tutustu kirkolliskokousedustajiin esittelygalleriassa.

 

Läsnäolo- ja puheoikeutetut

Lainoppineet asiantuntijat

 • Partanen, Ulla, hallinto-oikeustuomari
 • Viljanen, Veli-Pekka, professori 

Kirkkohallituksen kansliapäällikkö ja kirkkoneuvokset

 • Huokuna, Pekka, kansliapäällikkö
 • Rantanen, Leena, talousosaston johtaja
 • Pihlaja, Pirjo, hallinto-osaston johtaja
 • Määttä, Petri, vt. toiminnallisen osaston johtaja
 • Kääriäinen, Kimmo, ulkoasiain osaston johtaja
 • Piepponen, Anna Kaarina, työmarkkinalaitoksen johtaja

Sihteeristö

hallintosihteeri
Hallinto-osasto
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsinki
toimistosihteeri
Hallinto-osasto
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Päivitetty