Hyppää sisältöön

Kirkkohallituksen täysistunto

Kirkkohallituksen täysistunnon jäsenet 2016-2020

Kirkkohallituksen täysistunnon jäsenet

Kirkkohallituksen tärkeimmät päätösasiat käsitellään täysistunnossa.

Täysistunnon jäseniä ovat

  • arkkipiispa puheenjohtajana
  • kaksi piispaa
  • kaksi pappia
  • yhdeksän maallikkojäsentä

Pappi- ja maallikkojäsenet valitsee kirkolliskokous, piispat piispainkokous. Kausi on nelivuotinen.

 

Täysistunnon asiakirjat

Kirkkohallituksen täysistunnon pöytäkirjat julkaistaan noin viikon kuluttua kokouksesta, pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen. Esityslistat julkaistaan kokousta edeltävänä tiistaina.

 

Täysistunnon sihteeri: hallintopäällikkö Asta Virtaniemi

Kirkkohallituksen täysistunnon jäsenet 1.6.2016-31.5.2020

arkkipiispa, kirkolliskokouksen, piispainkokouksen ja kirkkohallituksen puheenjohtaja

arkkipiispa

Tampereen hiippakunnan piispa, perustevaliokunnan puheenjohtaja

piispa

Lapuan hiippakunnan piispa, hallintovaliokunnan puheenjohtaja, valitsijamiesten puheenjohtaja

piispa

kirkolliskokousedustaja, talousvaliokunta

kirkkoherra

kirkolliskokousedustaja, perustevaliokunnan varapuheenjohtaja

lääninrovasti, dosentti

kirkolliskokousedustaja, tulevaisuusvaliokunta, valitsijamiehet

toimittaja

kirkkohallituksen täysistunnon jäsen

toimittaja

kirkkohallituksen täysistunnon jäsen

yhteiskuntatieteiden yo

kirkolliskokousedustaja, lakivaliokunta

seurakuntaneuvos

kirkolliskokousedustaja, talousvaliokunnan varapuheenjohtaja, toimitusvaliokunta, valitsijamiehet

lääkäri

kirkolliskokousedustaja, perustevaliokunta

dosentti, lääkintöneuvos

kirkkohallituksen täysistunnon jäsen

johtava diakoniatyöntekijä

kirkkohallituksen täysistunnon jäsen

kv-asiantuntija

kirkolliskokousedustaja, talousvaliokunta

diplomi-insinööri

Päivitetty