Hyppää sisältöön

Hyvän käytöksen kortit

Suositus epäasiallista kohtelua ja häirintää ehkäisevistä toimenpiteistä

Kirkon pääsopijaosapuolet suosittavat seurakunnille, että epäasiallista kohtelua ja häirintää ehkäistään seurakunnissa valmistelemalla ja hyväksymällä hyvän käytöksen sitoumus ja toimintaohjeet työpaikan ristiriitatilanteita varten.

Suosituksen oheismateriaaliksi pääsopijajärjestön laativat työpaikkojen käyttöön hyvän käytöksen kortit. Kortteja voi käyttää työpaikkakäyttäytymistä koskevan keskustelun tukena. Tarkoitus on tukea hyvää käytöstä edistävää keskustelukulttuuria. Korttien avulla voidaan käydä keskustelua työpaikalla edistettävistä arvoista ja luoda yhteisiä käytäntöjä. Kortteja voi käyttää edellä mainittujen dokumenttien valmisteluprosessissa. Yksittäinen työntekijä voi kiittää kortilla työtoveria hyvästä käytöksestä tai nostaa sen avulla vaikean asian puheeksi. Vihreässä kortissa esitetään 10 teesiä häirinnän lopettamiseksi työpaikalla ja keltaisessa kortissa 10 käskyä häirinnän estämiseksi.

 

 

 

Hyvä käytös haltuun -webinaari 22.11.2018

Hyvä käytös haltuun webinaarissa Oili Marttila (KiT) ja Tuula Haavasoja (JHL) keskustelivat, kuinka seurakunnat voisivat ottaa käyttöönsä pääsopijajärjestöjen yhteisen suosituksen epäasiallista kohtelua ja häirintää ehkäisevistä toimenpiteistä. Tutustu webinaarin lyhyisiin videoleikkeisiin!

Johdanto

Taustaa

Valmistelun luonne

Rakenne ja tarkoitus

Ratasmalli

Korttien esittely

Nollatoleranssi

Hyvä käytös julkilausuttuna

Perehdyttäminen ja seuranta

Mitä on häirintä

Yhdenvertainen kohtelu ja asiallinen esimiestyö

Seksuaalinen häirintä

Toiminta häirintätilanteessa

Miten paljon tarvitaan näyttöä

Voiko ottaa yhteyttä ulkopuoliseen

Luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset

Koko tallenne

Päivitetty