Toimijat kehittämisen tukena

Hyödynnä kirkon kehittämisosaamista!

Kehittämisen kysymyksissä kannattaa olla yhteydessä tuomiokapitulien ja Kirkkohallituksen asiantuntijoihin. Koulutukseen ja työelämän kehittämiseen liittyvissä asioissa auttavat Kirkon koulutuskeskus ja Kirkon työmarkkinalaitos.

Mistä löydän kirkon konsultin?

Kirkon konsultteja kouluttaa Kirkon koulutuskeskus. Konsultit ymmärtävät organisaatioiden sosiaalisia, psykologisia, taloudellisia, toiminnallisia sekä kulttuurisia systeemejä ja kykenevät tukemaan seurakuntia erilaisissa uusiutumis- ja muissa organisaation kehittämisprosesseissa. Kirkon konsultit toimivat seurakunnissa yhteistyössä hiippakuntien kanssa ja tarkempia tietoja hiippakuntien alueella toimivista konsulteista saa tuomiokapituleista.

Mistä löydän kirkon työnohjaajan?

Kirkon työnohjaajakoulutusta järjestää Kirkon koulutuskeskus. Työnohjaus on oman tai työtiimin työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Tarkempia tietoja työnohjauksesta kirkossa löytyy Sakasti-intrasta. Oman hiippakunnan alueella toimivista työnohjaajista saa lisätietoja tuomiokapitulien sivuilta. Joissakin suurissa seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä on omat yhteyshenkilönsä työohjaukseen liittyvissä kysymyksissä.

Mistä löydän Mielenterveyden ensiapu®1 (MTEA®1) -kouluttajan?

Kirkon työelämä 2020-ohjelma on kouluttamassa yhteistyössä Suomen mielenterveysseuran kanssa MTEA®1 -kouluttajia kirkon työpaikkojen käyttöön. Koulutukset ovat seurakuntien saatavilla alkuvuodesta 2019. Kouluttajien yhteystiedot lisätään näille sivuille koulutuksen päätyttyä.