Toimijat kehittämisen tukena

Hyödynnä kirkon kehittämisosaamista!

Kehittämisen kysymyksissä kannattaa olla yhteydessä tuomiokapitulien ja Kirkkohallituksen asiantuntijoihin. Koulutukseen ja työelämän kehittämiseen liittyvissä asioissa auttavat Kirkon koulutuskeskus ja Kirkon työmarkkinalaitos.

Mistä löydän kirkon konsultin?

Kirkon konsultteja kouluttaa Kirkon koulutuskeskus. Konsultit ymmärtävät organisaatioiden sosiaalisia, psykologisia, taloudellisia, toiminnallisia sekä kulttuurisia systeemejä ja kykenevät tukemaan seurakuntia erilaisissa uusiutumis- ja muissa organisaation kehittämisprosesseissa. Kirkon konsultit toimivat seurakunnissa yhteistyössä hiippakuntien kanssa ja tarkempia tietoja hiippakuntien alueella toimivista konsulteista saa tuomiokapituleista.

Mistä löydän kirkon työnohjaajan?

Kirkon työnohjaajakoulutusta järjestää Kirkon koulutuskeskus. Työnohjaus on oman tai työtiimin työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Oman hiippakunnan alueella toimivista työnohjaajista saa lisätietoja tuomiokapitulien sivuilta. Joissakin suurissa seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä on omat yhteyshenkilönsä työnohjaukseen liittyvissä kysymyksissä.

Mistä löydän Mielenterveyden ensiapu®1 (MTEA®1) -ohjaajan?

Kirkon työelämä 2020-ohjelma on kouluttanut yhteistyössä Suomen mielenterveysseuran kanssa MTEA®1 -ohjaajia useampiin seurakuntiin eri hiippakunnissa. He järjestävät sovittaessa koulutuksia myös muiden kuin oman seurakunnan henkilöstölle. Kysy ohjaajien yhteystietoja: krista.mikkonen(at)evl.fi

Päivitetty