Koulutuksen työryhmät

Kirkon koulutuskeskus osallistuu yhteistyössä Kirkon työmarkkinalaitoksen kanssa kirkon ammatteihin johtavien tutkintojen ja koulutuksen kehittämiseen. Yhteistyöfoorumeita ovat mm. Kirkkohallituksen Ammatillisen koulutuksen ryhmä sekä eri alojen koulutusten seurantaryhmät.

Ammatillisen koulutuksen raportti 2018

Ammatillisen koulutuksen ryhmä (AKR) laatii vuosittain raportin, jossa arvioidaan koulutuksen nykytilaa ja tehdään kehittämisesityksiä.

Koulutuksen seurannassa keskeistä on  

  • seurata, ennakoida ja arvioida koulutuksen ja tutkintojen sekä kirkon tehtävissä tarvittavan osaamisen tarpeita ja kehitystä
  • edistää yhteistyötä kirkon tehtäviin kouluttavien laitosten ja niiden muodostamien verkostojen kanssa
  • osallistua koulutuspoliittiseen edunvalvontaan ja arvoperusteiseen vaikuttamistoimintaan sekä
  • edistää rekrytointia kirkon työhön.

Kirkkohallituksen asettama Ammatillisen koulutuksen ryhmä (AKR) toimii koulutuspoliittisen vaikuttamistoiminnan yhteistyöverkostona. AKR myös laatii piispainkokoukselle ja kirkkohallitukselle koulutuksen raportin, jossa arvioidaan koulutuksen nykytilaa ja tehdään kehittämisesityksiä.

AKR:n yhteydessä toimivat koulutuksen seurantaryhmät, joiden tehtävänä on seurata sekä alansa peruskoulutuksen että täydennyskoulutuksen tarkoituksenmukaisuutta kirkon ja yhteiskunnan tarpeiden näkökulmasta. Seurantaryhmiin on koottu työelämän, alalle kouluttavien laitosten, opiskelijoiden ja kirkon keskushallinnon (erityisesti Kirkon koulutuskeskuksen) asiantuntemusta.

•    piispainkokouksen asettama teologikoulutustoimikunta
•    diakoniakoulutuksen seurantaryhmä
•    kanttorikoulutuksen seurantaryhmä
•    kirkon nuorisotyönohjaajien koulutuksen seurantaryhmä
•    kirkon varhaiskasvatuksen koulutuksen seurantaryhmä
•    kirkon kansainvälisen työn koulutuksen seurantaryhmä
•    teologian opiskelijoiden soveltuvuustutkimuksen seurantaryhmä
.

Kirkkohallituksessa kirkollista koulutusta kehitetään lisäksi koulutuksen neuvottelukunnassa, joka toimii tiiviissä yhteistyössä Kirkon koulutuskeskuksen kanssa. Sen tehtävänä on edistää ja tukea koulutuksen alalla tehtävää työtä sekä avustaa kirkkohallituksen asiantuntijoita tehtävissään. Neuvottelukunta myös edistää yhteistyötä kirkollisen koulutuksen toimijoiden välillä.

 

Neuvottelukuntaan kuuluu asiantuntijoita kouluttavista laitoksista ja järjestöistä sekä hiippakunnista ja seurakunnista.

Päivitetty