Koulutuksen seuranta

Koulutuksen työryhmät seuraavat kirkon alalle valmistavan peruskoulutuksen sekä täydennyskoulutuksen tarkoituksenmukaisuutta.

Seuranta on koulutuksen kehittämistä

Kirkon koulutuskeskus osallistuu yhteistyössä Kirkon työmarkkinalaitoksen kanssa kirkon ammatteihin johtavien tutkintojen ja koulutuksen kehittämiseen. Keskeisiä yhteistyöfoorumeita ovat Kirkkohallituksen Ammatillisen koulutuksen ryhmä (AKR) sekä eri alojen koulutusten seurantaryhmät. Koulutuksen seurannassa keskeistä on

  • seurata, ennakoida ja arvioida koulutuksen ja tutkintojen sekä kirkon tehtävissä tarvittavan osaamisen tarpeita ja kehitystä
  • edistää yhteistyötä kirkon tehtäviin kouluttavien laitosten ja niiden muodostamien verkostojen kanssa
  • osallistua koulutuspoliittiseen edunvalvontaan ja arvoperusteiseen vaikuttamistoimintaan
  • edistää rekrytointia kirkon työhön.