Tilauskoulutus räätälöidään paikallisiin tarpeisiin

Kun seurakunta haluaa kehittää työyhteisön useamman jäsenen osaamista, koulutuksen tilaaminen voi olla tarkoituksenmukainen koulutuksen järjestämismuoto.

Tilaamalla koulutuksen paikallisesti seurakunnat

  • määrittelevät osaamistarpeen ja etsivät yhteistyökumppanin
  • sopivat koulutuksen osaamistavoitteista, ajankohdista ja laajuudesta sekä toteutustavasta ja kustannuksista
  • kehittävät seurakuntatyötä.
Kirkon henkilöstökoulutuskalenterin koulutuksen toteuttajat tarjoavat myös tilauskoulutusta seurakunnille. Tilauskoulutuksen sisällöt, laajuus ja toteutustapa räätälöidään koulutuksen tilaajan tarpeiden mukaan. Koulutus voidaan toteuttaa moniammatillisesti tai määritellyille työntekijäryhmille.

Koulutuksen tilaajina voivat olla seurakunta, seurakuntayhtymä, lähiseurakunnat tai rovastikunta. Koulutuksen kustannuksiin vaikuttavat muun muassa toteutustapa ja laajuus.

Esimerkkejä tilauskoulutuksista löytyy vuoden 2019 Koulutuskalenterista. (Vuoden 2020 tilauskoulutustarjonta ilmestyy syksyn aikana). Seurakunnat voivat kääntyä näiden toimijoiden puoleen etsiessään oman yhteisönsä tarpeisiin räätälöityä koulutusta. Seurakunnat voivat hyödyntää paikallisesti toteutettavissa koulutuksissa myös hiippakuntien ja Kirkkohallituksen asiantuntijoiden asiantuntemusta.

Päivitetty