Hyppää sisältöön

Johtamisen perusteet 5 op, JOK/P

Osaamistavoitteet: Koulutuksen jälkeen osallistuja

  • tuntee johtamisen peruskysymykset ja -piirteet,
  • osaa hahmottaa seurakunnan johtamistyössä olennaisia tekijöitä,
  • osaa tutkia johtamiseen liittyvää, motivaatiotaan ja valmiuksiaan sekä
  • tuntee seurakunnallisessa lähijohtajan ja muissa johtamis- ja ohjausvastuita sisältävissä tehtävissä tarpeellisia perustietoja ja -taitoja.

Sisällöt

  • Oman kutsumuksen ja johtamismotivaation reflektio
  • Seurakunta hengellisenä yhteisönä ja toimintaorganisaationa muuttuvassa toimintaympäristössä
  • Hyvän johtamisen tunnusmerkit ja edellytykset
  • Seurakuntien johtamisjärjestelmät ja hallinnon ja talouden peruspiirteet
  • Seurakunta työnantajana ja työpaikkana
  • Vuorovaikutuksen ja yhteistyön dynamiikka seurakunnassa

Lisätietoja koulutuksesta saa hiippakuntadekaaneilta ja toteutussuunnitelmasta.

Päivitetty