Perustietoa tekijänoikeuksista

Tekijänoikeuden kohteena on kirjallinen tai taiteellinen teos, kuten esimerkiksi tekstit, runot, sävellykset, musiikkiesitykset, valokuvat, elokuvat ja taideteokset.

Tekijänoikeus syntyy kun teos on luotu. Tekijänoikeuden saaminen ei edellytä rekisteröintiä, ilmoitusta tai muunlaisen muotovaatimuksen täyttämistä. Tekijänoikeus ei suojaa aihetta, ideaa, metodia, periaatetta, tietosisältöä tai juonta.

Toisen luomia teoksia ei saa ilman tekijänoikeuden haltijan lupaa julkisesti esittää. Tekijänoikeuslaissa (21 §) on kuitenkin erikseen säädetty, että jumalanpalveluksissa teoksia (elokuva- ja näytelmäteoksia lukuun ottamatta) saa esittää vapaasti.

Tekijänoikeus on voimassa tekijän elinajan ja 70 vuotta hänen kuolinvuotensa päättymisestä.

Lisätietoa musiikin luvallisesta käytöstä saa Teosto ry:stä sekä Gramex ry:stä ja teosten kopioinnista Kopiosto ry:stä. Elokuvien esittämisluvista saa tietoa osoitteesta Tuotos ry.

Lakimies
Talousosasto
Talousosaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Päivitetty