Äänitteen tekeminen

Äänitteiden julkaisemiseen sekä musiikin käyttöön esim. videoissa ja elokuvissa tarvitaan lupa, mikäli musiikin tekijänoikeudet ovat voimassa.

  • Yksityishenkilöt saavat julkaista YouTubessa myös tekijänoikeuksien alaista musiikkia.
  • Jos YouTube-video julkaistaan esimerkiksi seurakunnan sivulla, kyse ei enää ole yksityisestä käytöstä, joten Teoston lupa on tarpeen.
  • Muilla sosiaalisen median kanavilla ei ole sopimusta Teoston kanssa, joten niiden käyttöä ei suositella.

Tekijänoikeuksien alaisen musiikin mekanisointiin ja synkronointiin tarvitaan lupa.

Mekanisointi tarkoittaa musiikin tallentamista kaupalliselle äänitteelle.

Synkronointi tarkoittaa musiikin tai äänen liittämistä liikkuvaan kuvaan.

Teoston mediapienlupaan voidaan liittää piensynkronointilupa, joka kattaa myös pienimuotoisen mekanisoinnin. Lisätietoa löydät Teoston sivuilta.

YouTubella ja Teostolla on sopimus, jonka nojalla YouTube-videoilla saa käyttää musiikkia tietyin ehdoin. Lisätietoa löydät Teoston sivuilta.

Äänilevyn tekemisestä löydät lisätietoa ja ohjeita Nordisk Copyright Bureau NCB:n sivuilta (sivut ovat englanninkieliset).

Jos haluat julkaista sovituksen tekijänoikeuksien alaisesta sävelmästä, ota ensin yhteys sävelmän oikeudenomistajaan ja sen jälkeen tarvittaessa Teostoon. Lisätietoa löydät Teoston sivuilta.

Päivitetty