Hyppää sisältöön

Tavoite

Kirkon yhteinen strategia pyrkii olemaan muodoltaan selkeä ja napakka, kieleltään ymmärrettävä ja konkreettinen sekä sisällöltään priorisoinnissa auttava ja kirkon erityislaadun huomioiva.

Yhteinen strategia tukee strategista suunnittelua kirkon kaikilla tasoilla, kirkon toimijoiden välistä yhteistyötä ja keskustelevaa toimintakulttuuria.

Aikataulu

Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyy kirkolle vuoteen 2026 suuntaavan strategian 22.9.2020. Strategian toimeenpano aloitetaan välittömästi sen hyväksymisen jälkeen. Kirkolliskokous käy asiasta keskustelun syksyllä 2020.

Päivitetty