Hyppää sisältöön

Tavoite

Tausta

Alkanut strategiakausi on monella tapaa ratkaisevan merkittävä kirkon kannalta. Lähes kaikki kirkkoa koskevat indikaattorit osoittavat tarpeen merkittävien strategisten muutosten tekemiselle: kasteiden määrä on romahtanut, kirkollisten vihkimisten määrä laskee nopeasti, kirkon jäsenmäärä putoaa ja luterilaiseen kirkkoon kuuluu yhä useammilla alueilla enää alle puolet väestöstä.

Niillä ratkaisuilla ja toimenpiteillä, joita strategian pohjalta tehdään, vaikutetaan siihen, minkälainen on kirkko tulevaisuudessa.

Pyrkiikö se säilyttämään roolinsa laajoja joukkoja koskettavana kirkkona vai valitaanko selvästi kapeampien kohderyhmien puhuttelu ja sen myötä marginalisoituminen?

Pyrkiikö kirkko olemaan merkittävä toimija suomalaisessa yhteiskunnassa vai keskitytäänkö enemmän ihmisten henkilökohtaisen hengellisyyden vaalimiseen?

Pyrkiikö kirkko tavoitteisiinsa enemmän tukeutumalla historiaansa ja perinteisiinsä vai katsotaanko ulos- ja eteenpäin?

Päätavoite

Laadittava strategia pyrkii olemaan muodoltaan selkeä ja napakka, kieleltään ymmärrettävä ja konkreettinen sekä sisällöltään priorisoinnissa auttava ja kirkon erityislaadun huomioiva.

Yhteinen strategia tukee strategista suunnittelua kirkon kaikilla tasoilla, kirkon toimijoiden välistä yhteistyötä ja keskustelevaa toimintakulttuuria.

Aikataulu

Tavoitteena on, että kirkkohallituksen täysistunto hyväksyy kirkolle vuoteen 2026 suuntaavan strategian syyskuussa 2020. Strategian toimeenpano aloitetaan välittömästi sen hyväksymisen jälkeen. Keväällä 2020 työskentelynsä aloittava kirkolliskokous käy asiasta keskustelun syksyllä 2020.

Päivitetty