Strategiat

Kirkon strategia vuoteen 2020 on nimeltään Osallisuuden yhteisö. Löydät täältä kirkon yhteisen strategian ja muita strategisia asiakirjoja.

Kohtaamisen kirkko on kirkon suunta

Kohtaamisen kirkko on kirkon elämän ja toiminnan yhteinen suunta. Jokaisella seurakunnalla on oma, ainutlaatuinen toimintaympäristönsä sekä omat voimavaransa ja erityishaasteensa, jotka ohjaavat valintoja.

Poiminnot

Lisää poimintoja