Valtionrahoitus

Vuodesta 2016 alkaen yhteisövero-osuuksien tilittäminen seurakunnille lakkasi ja tilalle tuli valtion talousarviomäärärahoista maksettava rahoitus.

Rahoituksella rahoitetaan seurakuntien lakimääräisiä tehtäviä; hautaustointa, väestökirjanpidon tehtäviä ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoa. Lakiin kirjatun rahoituksen kuluttajahintaindeksiin sidottu määrä on 114 miljoonaa euroa, joka tilitetään Kirkon keskusrahastolle. Samassa yhteydessä seurakuntien maksamat verotuskustannukset alenivat yhteensä 6,2 miljoonalla eurolla. Seurakuntien osuus verotuskustannuksista laski 4,7 prosentista 3,4 prosenttiin.

Valtionrahoituksen käyttö ja tilittäminen seurakunnille vuonna 2018

Valtionrahoituksen määrä on 114 miljoonaa euroa, jonka valtio maksaa Kirkon keskusrahastolle (Kirkkohallitus).

Eduskunta päätti joulukuussa 2016, että poiketen siitä, mitä rahoituslain 2 pykälässä säädetään rahoituksen määrän korottamisesta, kuluttajahintaindeksin mukaista yleisen hintatason muutosta vuosina 2017—2019 ei oteta huomioon.

Kirkkohallitus käyttää summasta kirkolliskokouksen jakopäätöksen mukaisesti 2 miljoonaa euroa Kirjurin kehittämiseen ja jakaa 5 miljoonaa euroa seurakunnille rakennusavustuksina.

Loppuosa 107 miljoonaa euroa tilitetään seurakunnille seurakuntataloutta vastaavan kunnan asukasluvun mukaisessa suhteessa. Jako tapahtuu kunnan väkiluvun mukaan siten, että vuoden 2018 rahat jaetaan viimeisen vahvistetun väkilukutiedon eli tilanteen 31.12.2016 perusteella. Sama laskentatapa jatkuu vuosittain, eli käytetään maksuvuodesta katsottuna toissavuoden viimeisen päivän väkilukutietoja.

Päivitetty