Hyppää sisältöön

Valtionrahoitus

Vuodesta 2016 alkaen yhteisövero-osuuksien tilittäminen seurakunnille lakkasi ja tilalle tuli valtion talousarviomäärärahoista maksettava rahoitus.

Rahoituksella rahoitetaan seurakuntien lakimääräisiä tehtäviä; hautaustointa, väestökirjanpidon tehtäviä ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoa. Lakiin kirjatun rahoituksen kuluttajahintaindeksiin sidottu määrä on 114 miljoonaa euroa, joka tilitetään Kirkon keskusrahastolle. Samassa yhteydessä seurakuntien maksamat verotuskustannukset alenivat yhteensä 6,2 miljoonalla eurolla. Seurakuntien osuus verotuskustannuksista laski 4,7 prosentista 3,4 prosenttiin.

Valtionrahoituksen käyttö ja tilittäminen seurakunnille vuonna 2021

Valtionrahoituksen määrää korotettiin indeksillä vuodeksi 2021 ja se on noin 117 miljoonaa euroa. Valtio maksaa summan Kirkon keskusrahastolle (Kirkkohallitus).

Kirkkohallitus käyttää summasta kirkolliskokouksen jakopäätöksen mukaisesti 2 miljoonaa euroa Kirjurin kehittämiseen ja jakaa 7 miljoonaa euroa seurakunnille rakennusavustuksina.

Loppuosa noin 108 miljoonaa euroa tilitetään seurakunnille seurakuntataloutta vastaavan kunnan asukasluvun mukaisessa suhteessa. Jako tapahtuu kunnan väkiluvun mukaan siten, että vuoden 2021 rahat jaetaan viimeisen vahvistetun väkilukutiedon eli tilanteen 31.12.2019 perusteella. Sama laskentatapa jatkuu vuosittain, eli käytetään maksuvuodesta katsottuna toissavuoden viimeisen päivän väkilukutietoja.

Alla olevat valtionrahoituksen jakoa seurakuntatalouksille koskevat taulukot eivät ole saavutettavassa muodossa.

Päivitetty