Hyppää sisältöön

Seurakuntien rahastomaksut

Seurakunnat maksavat kirkon keskushallinnolle kirkollisverotulojen perusteella laskettavat maksut. Ne ovat keskusrahastomaksu kirkon yhteisen toiminnan rahoittamiseksi ja eläkerahastomaksu seurakuntien työntekijöiden eläkkeiden rahoittamiseksi. Maksut perustuvat kirkkolakiin ja kirkolliskokouksen vuosittain tekemiin päätöksiin.

Maksut vuonna 2021

Kirkolliskokous päätti marraskuussa 2020, että

  1. Kirkon keskusrahastolle (Kirkkohallitus) suoritettava perusmaksu on 6,5 % seurakunnan verovuoden 2019 laskennallisesta kirkollisverosta. Vuoden 2019 laskennallinen kirkollisvero saadaan jakamalla seurakunnan verovuoden 2019 kirkollisverotulot vuoden 2019 tuloveroprosentilla (KL 22 luku 7 § 1 kohta).
     
  2. Kirkon eläkerahastolle suoritettava eläkerahastomaksu on 5,0 % seurakunnan verovuoden 2019 kirkollisverosta. (KL 22 luku 8 § 3 kohta)

Maksuprosentteihin ei tullut muutoksia vuoteen 2020 verrattuna.

Päivitetty