Seurakuntien rahastomaksut

Seurakunnat maksavat kirkon keskushallinnnolle kirkollisverotulojen perusteella laskettavat maksut. Ne ovat keskusrahastomaksu kirkon yhteisen toiminnan rahoittamiseksi ja eläkerahastomaksu eläkerahaston kartuttamiseksi. Maksut perustuvat Kirkkolakiin ja kirkolliskokouksen vuosittain tekemiin päätöksiin.

Maksut vuonna 2018

Kirkolliskokous päätti 9.11.2017, että

  1. Kirkon keskusrahastolle (Kirkkohallitus) suoritettava perusmaksu on 6,5 % seurakunnan verovuoden 2016 laskennallisesta kirkollisverosta. Vuoden 2016 laskennallinen kirkollisvero saadaan jakamalla seurakunnan verovuoden 2016 kirkollisverotulot vuoden 2016 tuloveroprosentilla (KL 22 luku 7 § 1 kohta). (Päätös poikkesi kirkkohallituksen esityksestä, joka oli 7,5 %.
     
  2. Kirkon eläkerahastolle suoritettava eläkerahastomaksu on 5,0 % seurakunnan verovuoden 2016 kirkollisverosta. (KL 22 luku 8 § 3 kohta)

Maksut vuonna 2017 olivat Kirkon keskusrahastolle 7,5 % ja Kirkon eläkerahastolle 4,0 %.

Päivitetty