Hyppää sisältöön

Seurakuntien rahastomaksut

Seurakunnat maksavat kirkon keskushallinnolle kirkollisverotulojen perusteella laskettavat maksut. Ne ovat keskusrahastomaksu kirkon yhteisen toiminnan rahoittamiseksi ja eläkerahastomaksu seurakuntien työntekijöiden eläkkeiden rahoittamiseksi. Maksut perustuvat kirkkolakiin ja kirkolliskokouksen vuosittain tekemiin päätöksiin.

Maksut vuonna 2022

Kirkolliskokous päätti marraskuussa 2021, että

  1. Kirkon keskusrahastolle (Kirkkohallitus) suoritettava perusmaksu on 6,5 % seurakunnan verovuoden 2020 laskennallisesta kirkollisverosta. Vuoden 2020 laskennallinen kirkollisvero saadaan jakamalla seurakunnan verovuoden 2020 kirkollisverotulot vuoden 2020 tuloveroprosentilla (KL 22 luku 7 § 1 kohta).
     
  2. Kirkon eläkerahastolle suoritettava eläkerahastomaksu on 5,0 % seurakunnan verovuoden 2020 kirkollisverosta. (KL 22 luku 8 § 3 kohta)

Maksuprosentteihin ei tullut muutoksia vuoteen 2021 verrattuna.

Alla olevat taulukot kirkon keskusrahasto- ja eläkerahastomaksuista seurakunnittain eivät ole saavutettavassa muodossa.

Päivitetty