Hyppää sisältöön

Luottamushenkilön rooli ja tehtävä

Luottamushenkilöitä työskentelemässä pienryhmässä.

Luottamushenkilöllä on tärkeä rooli seurakuntien määrärahoja, henkilöstöä ja kiinteistöjä koskevissa päätöksissä.

Luottamushenkilöt vastaavat strategisesta johtamisesta seurakunnassa. Ne määrittävät tavoitteen ja suunnan, mitä kohden pyritään menemään. Seurakunnan virkamiesjohto vastaa operatiivisesta johtamisesta. Se huolehtii ja vastaa toiminnan järjestämisestä niin, että strategiset tavoitteet saavutetaan.

Luottamushenkilön rooli ja tehtävät

Seurakuntien luottamushenkilöt edustavat laajasti koko jäsenistöä: kirkon ovet ovat avoinna erilaisille mielipiteille. 

Luottamushenkilö 

  • edustaa seurakuntalaisia ja luo julkisuudessa kuvaa kirkosta kristittyjen yhteisönä ja työnantajana
  • antaa osaamisensa seurakunnan käyttöön. 

Luottamushenkilön vaikuttaminen tapahtuu osana kollektiivista päätöksentekoa

  • seurakunnan/seurakuntayhtymän toiminnan ja talouden suunnitteluun 
  • kiinteistöjen rakentamiseen ja korjaamiseen 
  • henkilöstöresursseihin, työntekijävalintoihin ja palvelussuhteen päättämisiin, virkojen ja tehtävien sisältöihin sekä palkkaukseen, työsuojeluun ja työhyvinvoinnin edistämiseen 
  • rahojen ja resurssien käyttöön 
  • seurakuntatyön kehittämiseen ja painopisteiden valintaan 
  • kirkolliskokousedustajien, hiippakuntavaltuutettujen ja piispan valintaan.

Lue lisää Päätöksenteko seurakunnissa (evl.fi)Linkki avautuu uudessa välilehdessä 

Lue lisää Seurakunnan kokousmenettely (evl.fi)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Lue lisää Hyvä käytös seurakunnan toimielimissäLinkki avautuu uudessa välilehdessä (Työturvallisuuskeskus)

Lisätietoja

Suvi-Maria Wilska
juristi
suvi-maria.wilska@evl.fi
040 162 7145

Työnantajuus kirkossa   

Päätöksiä tekevänä toimielimenä seurakunnissa kirkkovaltuusto ja seurakuntayhtymissä yhteinen kirkkovaltuusto toimivat ylimpänä työnantajan edustajina ja ylimpänä työnantajavallan käyttäjänä. Valtuusto päättää strategiasta ja tarvittavista resursseista sekä linjaa noudatettavan henkilöstöpolitiikan sekä muun muassa perustaa ja lakkauttaa virat.   

Seurakunnan kirkkoneuvosto tai seurakuntayhtymässä yhteinen kirkkoneuvosto, joka valmistelee henkilöstöpoliittiset päätökset kirkkovaltuustolle/yhteiselle kirkkovaltuustolle, käyttää käytännössä valtuuston työnantajavaltaa.   

Kirkkoneuvoston ohjesäännöllä neuvoston ratkaisuvaltaa henkilöstöasioissa voidaan siirtää niin haluttaessa ylimmälle virkamiesjohdolle tai muille johtaville viranhaltijoille.    

Työnjohdosta vastaa seurakunnan johto, kirkkoherra, talouspäällikkö ja väliportaan esimiehet. 

Lue lisää: Työnantajuus kirkossa (evl.fi)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Ovet auki - Suomen ev.lut.kirkon strategia vuoteen 2026Linkki avautuu uudessa välilehdessä 

Opas seurakuntien strategiatyöhön (evl.fi)Linkki avautuu uudessa välilehdessä 

Seurakunnan kokousmenettely (elv.fi)

Hiilineutraali kirkko Kirkon energia- ja ilmastostrategia (evl.fi)Linkki avautuu uudessa välilehdessä 

Kirkon tulevaisuusselonteko 2018 by Kirkon kasvatus ja perheasiatLinkki avautuu uudessa välilehdessä 

Lisätietoja

Timo von Boehm
lakimies
timo.boehm@evl.fi
050 534 7473

 

Päivitetty