Hyppää sisältöön

Kirkolliset kunniamerkit

Kirkolliset kunniamerkit ovat Pyhän Henrikin risti (PHR), Mikael Agricolan risti (MAR) ja Pro ecclesia -mitali. Kirkkohallitus on hyväksynyt näiden kunniamerkkien säännöt. Kunkin kunniamerkin myöntämisen perusteet ilmenevät ao. kunniamerkin säännöistä (2 §). Kunniamerkit myönnetään kirkon kunniamerkkiasioiden neuvottelukunnan esityksestä.

Kunniamerkit on suunnitellut taiteilija Mauno Honkanen vuonna 2004. 

Pyhän Henrikin risti (PHR)Kunniamerkissä on koveraperäinen Yrjön risti, sakaroiden välissä oikealla akantti-aiheinen ja vasemmalla apilaristiaiheinen piispansauva molemmat ristin lävistäen. Ristin keskellä on hopeinen Luther-ruusu, jolla punainen sydän risteineen. Puna-keltainen nauha on yhdistetty ristiin hopeisella tummennetulla orjantappurarenkaalle.

Arkkipiispa voi myöntää Pyhän Henrikin ristin sekä suomalaisille että ulkomaalaisille henkilöille erityisesti ekumeenisista ansioista tai Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sisarkirkkoihin suhteita edistävästä toiminnasta. Pyhän Henrikin risti voidaan myöntää myös merkittävistä ulkomaille suuntautuneesta humanitaarisesta toiminnasta tai lähetystyöhön liittyvistä ansioista.

Mikael Agricolan risti (MAR)Kunniamerkissä on koveraperäinen Yrjön risti, sakaroiden välissä on Pyhän Kolminaisuuden tunnukset. Ristin keskellä on Luther-ruusu, jolla on punainen sydän risteineen. Puna-keltainen nauha on yhdistetty ristiin sileällä hopearenkaalla.

Arkkipiispa voi myöntää Mikael Agricolan ristin kotimaisena huomionosoituksena merkittävästä kirkon tarkoitusperiä edistävästä toiminnasta. Mikael Agricolan ristin myöntämisessä voidaan ottaa huomioon myös suomalaisen kulttuurin kehittämiseen ja edistämiseen liittyvät ansiot.

 

 

Kunniamerkissä on hopeisella pyöreällä kentällä koveraperäinen Yrjön risti, jonka sakaroiden välissä ovat Pyhän Kolminaisuuden tunnukset. Kääntöpuolella on hopeinen Luther-ruusu. Keltainen nauha on yhdistetty kunniamerkkiin hopeisella renkaalla.Pro ecclesia -mitali

Kirkkohallitus voi myöntää Pro ecclesia -mitalin henkilölle, joka on erityisen ansioitunut kirkon työssä seurakunnan, hiippakunnan ja kokonaiskirkon tasolla.

Ehdotukset kunniamerkin myöntämisestä

Esityksiä kirkollisten kunniamerkkien myöntämisestä voivat tehdä kirkkohallitus, hiippakuntien tuomiokapitulit, jotka lähettävät esityksensä edelleen kirkon kunniamerkkiasioiden neuvottelukunnan käsiteltäväksi. Seurakunnat ja kirkolliset järjestöt lähettävät omat kunniamerkkejä koskevat esityksensä puoltojärjestyksessä tuomiokapituleille niiden määräämän aikataulun mukaisesti. Tuomiokapitulit asettavat saamansa ja laatimansa esitykset puoltojärjestykseen ennen lähettämistä kunniamerkkiasioiden neuvottelukunnalle. Kunniamerkkiasioiden neuvottelukunta voi omasta aloitteestaan esittää kunniamerkin myöntämistä, vaikka sille ei olisi tullut siitä esitystä.

Pyhän Henrikin ristiä ja Mikael Agricolan ristiä koskevat kunniamerkkiesitykset on toimitettava kirkon kunniamerkkiasioiden neuvottelukunnalle Kirkkohallitukseen kunakin vuonna 31.10. mennessä ja Pro ecclesia -mitalia koskevat esitykset 31.5. mennessä.

Kunniamerkkiasioiden neuvottelukunta ottaa huomioon vain ao. vuonna tehdyt esitykset. Siksi esitys, joka ei ole johtanut kunniamerkin myöntämiseen, tulee tehdä uudestaan, mikäli sitä pidetään edelleen tärkeänä ja halutaan mukaan ao. vuoden käsittelyyn. 

Kunniamerkkiesitykset laaditaan ehdotuslomakkeella

Lomakkeen kaikki kohdat on täytettävä huolellisesti. Tarvittaessa lomaketta voi täydentää liitteellä. Aiemmat myönnetyt arvonimet ja kunniamerkit ja niiden myöntämisvuosi on merkittävä.

Esityksiä tehtäessä on huomattava, että kirkollista kunniamerkkiä ei yleensä myönnetä, mikäli henkilölle on kolmen vuoden sisällä myönnetty valtiollinen tai muu kunniamerkki tai arvonimi. Valtiolliset kunniamerkit anotaan Opetus- ja kulttuuriministeriön antamien ohjeiden mukaisesti.

Ota yhteyttä

Johtajan sihteeri
Toimistopalvelut
Toimistopalvelut
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki

Kirkon työmarkkinalaitos

Osaston sihteeri

Koulutusten järjestäminen

Päivitetty