Hyppää sisältöön

Seurakuntien metsät

Seurakuntien metsät ovat merkittävä hiilivarasto. Suomen evankelis-luterilaisilla seurakunnilla on metsäomaisuutta yhteensä noin 176 000 hehtaaria.

Projektin raportti: Metsien hiilensidonta ja hiilivarastot sekä niiden kehitys seurakuntien hallinnoimissa metsätilakokonaisuuksissa

Kirkkohallitus teetti vuonna 2020 Luonnonvarakeskuksella (Luke) selvityksen seurakuntien omistamien metsien toimisesta hiilinieluina ja -varastoina. Seurakunnat ja seurakuntayhtymät voivat hyödyntää tietoja metsien hoitoa ja käyttöä koskevissa suunnitelmissa ja päätöksenteossaan.

Päivitetty