Hyppää sisältöön

Aikaisemmat kyselyt

 

Ajankohtaiskysely

Julkisen alan työhyvinvointi

Kirkon työolobarometri

Vuosina 2001-2011 kirkon työoloja monitoroitiin joka toinen vuosi tehdyllä Kirkon työolobarometri-tutkimuksella. Tutkimuksen teki Tilastokeskus Kirkon työmarkkinalaitoksen ja Työturvallisuuskeskuksen toimeksiannosta.

Osaamis- ja työvoimatarvekysely

Osaamis- ja työvoimatarvekysely selvittää seurakuntatyönantajien näkemyksiä osaamis- ja työvoimatarpeista ja niiden muutoksista. Kyselyn toteutti Kirkon työmarkkinalaitos syys-lokakuun vaihteessa 2015. Tulokset on raportoitu diasarjana ja keskeisimpien tulosten tiivistelmänä.

Työhyvinvoinnin johtaminen ja työterveysyhteistyö

Vuoden 2015 tutkimusaineisto kerättiin sähköisellä kyselyllä toukokuussa 2015 seurakuntien ja seurakuntayhtymien johdolta, kuten talouspäälliköiltä, kirkkoherroilta tai hallintojohtajilta.

Videoleikkeet tulosten julkistamistilaisuudesta 12.10.2015. Tuloksia niissä esittelevät työelämäasiantuntija Laura Pekkarinen ja ylilääkäri Lisbeth Forsman-Grönholm Kevasta.