Hyppää sisältöön

Lomaraha

 

Lomarahan suuruus, jos työntekijä on lomautettuna maaliskuussa
Lomarahan vaihtaminen vapaaksi osa-aikatyössä

Lomarahan suuruus, jos työntekijä on lomautettuna maaliskuussa

Jos työntekijä on lomautettuna maaliskuussa, lasketaanko lomaraha täydestä normaalista maaliskuun palkasta vai todellisesta lomautuksen jälkeisestä palkasta?

KirVESTES:n 106 § 2 momentissa todetaan, että ”palkaton virantoimituksen/työssäolon keskeytys tai palkka on alentunut sairaudesta johtuvan virka-/työvapaan vuoksi…”.

Vastaus:

Lomaraha maksetaan täyden laskennallisen maaliskuun palkan perusteella eikä lomautuksen vuoksi vähentyneen palkan mukaan.

 

Lomarahan vaihtaminen vapaaksi osa-aikatyössä

Miten lasketaan lomarahojen vaihtaminen vapaaksi, kun työntekijällä on täysi lomaoikeus (12 kk) ja hän tekee osa-aikaista työtä?

Esimerkiksi: jos on lomaa 1. taulukon mukaisesti 38 pv ja osa-aikatyö on 50%, eli 100%:n työssä tulisi lomarahasta 15 pv jos kaiken vaihtaa vapaaksi. Onko osa-aikaisen vapaapäivien määrä 7 pv vai 8 pv, vai 7 pv vapaata ja loppuosa rahana?

Vastaus:

Lomaoikeus on 38 päivää ja lomarahavapaa voi olla 15 päivää, kuten kokoaikaisellakin.

Kysymys on siitä, miten osa-aikatyö on järjestetty. Jos työ on järjestetty tasaisena osa-aikatyönä 5 päivälle viikossa, lomarahavapaat sijoitetaan näille 5 päivälle. Jos taas työ on järjestetty tehtäväksi vuoroviikoin, lomarahavapaat sijoitetaan kuten vuosilomakin. Yhtä työpäivälle sijoittuvaa lomarahavapaata kohden sijoitetaan aina toinen lomarahavapaa työstä poissaolopäivälle. Sama periaate kuin vuosilomassa.

Selkeintä olisi, että lomarahavapaata myönnettäisiin parillinen lukumäärä päiviä, jolloin sijoittelu työ- ja työstä poissaolopäiville menee tasan. Tällöin pieni osa lomarahasta jää maksettavaksi.