Hyppää sisältöön

Kesäinen järvimaisema, rannalla riippukeinu.

Vuosiloma

Kirkon palvelussuhteissa vuosiloma määräytyy Kirkon virka- ja työehtosopimuksen (KirVESTES) mukaisesti. Niissä ei sovelleta vuosilomalain määräyksiä, jollei KirVESTES toisin määrää.

KirVESTES:n vuosilomamääräykset sisältävät määräykset

  • vuosiloman ansainnasta ja loman määrästä,
  • vuosiloman antamisesta ja säästämisestä,
  • lomapalkasta,
  • lomakorvauksesta,
  • lomarahasta ja
  • lomaan liittyvien etujen maksamisesta viranhaltijalle/työntekijälle.

Vuosilomamuistio

Vuosilomamääräyksiä koskevaa ohjeistusta on koottu vuosilomamuistioon. 

Lomaraha

Lomarahaa voidaan kirkon sopimusalalla vaihtaa vapaaksi. Lomarahan vaihtaminen perustuu työntekijän ja työnantajan väliseen sopimukseen.

 

 

KirVESTES 2023-2025 IV Osa Vuosiloma