Hyppää sisältöön

Kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskunta

Kirkon työmarkkinalaitoksen päättävä elin on sen valtuuskunta. Sen päätöksentekijöinä toimivat 11 kirkkohallituksen täysistunnon valitsemaa jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Valinnan suorittavat ne täysistunnon jäsenet, jotka eivät ole kirkon tai seurakunnan virka- tai työsuhteessa.

Lisäksi valtuuskunnassa on läsnäolo- ja puheoikeus täysistunnon keskuudestaan valitsemalla edustajalla ja piispainkokouksen määräämällä piispalla.

Valtuuskunnan toimikausi on neljä vuotta. Valtuuskunnan jäsenet valitaan siten siten, että palvelussuhteen ehtojen tuntemus sekä erityyppisten seurakuntien ja maan eri osien edustus tulee huomioon otetuksi.

Kirkkohallituksen määräämällä henkilöllä sekä piispainkokouksen määräämällä piispalla on oikeus olla läsnä ja ottaa osaa keskusteluun mutta ei päätöksentekoon työmarkkinalaitoksen valtuuskunnan kokouksissa.

KiT:n valtuuskunnan jäsenet ja varajäsenet toimikaudella 1.1.2022–31.12.2025

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Hiippakunta
Christina Söderlund Jorma Hellsten Turun hiippakunta
Annu Kuusisto Juha Isosuo Tampereen hiippakunta
Hannu Kallunki Suvi Helanen Oulun hiippakunta
Pekka Kotiaho Sirpa Paakki Mikkelin hiippakunta
Vilhelm Kankkonen Nicklas Storbjörk Porvoon hiippakunta
Jaana Tolkki Tuomo Meriläinen Kuopion hiippakunta
Eino Nissinen Elina Kalliovalkama Lapuan hiippakunta
Signe Jauhiainen Otto Lehtipuu Helsingin hiippakunta
Tapio Tähtinen Sirpa Rantala Espoon hiippakunta
Varsinainen jäsen Varajäsen Julkinen työnantaja
Henrika Nybondas-Kangas Ville Urponen Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat
Sari Ojanen Risto Lerssi Valtion työmarkkinalaitos
Läsnäolo- ja puheoikeutetut
Vuokko Vänskä   Kirkkohallituksen määräämä kirkkohallituksen jäsen
Mari Parkkinen   Piispainkokouksen määräämä piispa

 

Valtuuskunnan puheenjohtaja on Tapio Tähtinen. Varapuheenjohtajina toimivat Christina Söderlund ja Hannu Kallunki.

Kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskunnan työjärjestys