Hyppää sisältöön

Yleiskirje A10/2020

22.10.2020

Suositeltavat tutkinnot lastenohjaajan tehtävään

Yhteiskunnan koulutusjärjestelmässä tehtyjen muutosten vuoksi ja kirkon varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan työsopimussuhteisissa tehtävissä tarvittavan osaamisen turvaamiseksi seurakunnille ja seurakuntayhtymille suositellaan, että lastenohjaajan tehtävään toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen palkattavalta työntekijältä edellytetään tämän yleiskirjeen mukaista

  • kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoa (lastenohjaaja) tai
  • muuta soveltuvaa tutkintoa.

Kelpoisina voidaan lisäksi pitää kirkkohallituksen nuorisotyönohjaajan viran haltijaa koskevan päätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 137) ja varhaiskasvatuksen ohjaajan viran haltijaa koskevan päätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 139) mukaisen tutkinnon suorittaneita sekä aiempien piispainkokouksen lastenohjaajaa koskevien päätösten mukaisen tutkinnon tai koulutuksen suorittaneita.

Päätöksen tutkintoa koskevasta vaatimuksesta tekee rekrytoinnin käynnistyessä seurakunnan tai seurakuntayhtymän asiassa toimivaltainen viranomainen. Se on tavallisesti kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto. Päätös voidaan tehdä alla olevaa suosituksen tekstiä hyödyntämällä.

Lisäksi seurakuntien ja seurakuntayhtymien toivotaan edelleen käyttävän varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan työsopimussuhteisissa tehtävissä lastenohjaaja-nimikettä. Sen käyttöä puoltaa nimikkeen vakiintuneisuus kirkon sektorilla. Lastenohjaaja-nimike ei myöskään estä mahdollisesti tarvittavaa tehtävän sisällön muokkaamista ja sen mukaista tehtävänkuvauksen uudistamista. Se voi olla perusteltua, jos toiminnan kehittäminen sitä edellyttää ilman, että tehtävän nimikkeeseen puututaan.

Suositus lastenohjaajan tehtävään toistaiseksi palkattavan tutkinnosta

Lastenohjaajan tehtävään valittavalta edellytetään 180 osaamispisteen laajuista Kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoa (lastenohjaaja), joka sisältää Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnan lastenohjaajan tehtävässä tarvittavan erityisosaamisen, tai muuta soveltuvaa tutkintoa, jota on täydennetty riittävillä varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan tutkinnonosilla ja joka sisältää seurakunnan lastenohjaajan tehtävässä tarvittavan erityisosaamisen.

Tehtävään on kelpoinen myös kirkkohallituksen nuorisotyönohjaajan viran haltijaa koskevan päätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 137) ja varhaiskasvatuksen ohjaajan viran haltijaa koskevan päätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 139) mukaisen tutkinnon suorittanut sekä aiempien piispainkokouksen lastenohjaajaa koskevien päätösten mukaisen tutkinnon tai koulutuksen suorittanut.

Lisätietoa

Lisätietoa mm. Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon (lastenohjaaja) sisältämästä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnan lastenohjaajan tehtävässä tarvittavasta erityisosaamisesta, muusta soveltuvasta tutkinnosta ja sen täydentämisestä ja aiempien piispainkokousten päätösten mukaisista tutkinnoista ja koulutuksista sekä koulutuksen järjestäjistä löytyy osoitteesta evl.fi/tutkintopaatokset. Sivustolta löytyy myös tietoa viranhaltijoilta vaadittavia tutkintoja koskevista kirkkohallituksen ja piispainkokouksen päätöksistä.

Tutkintotodistus sisältää myös tietoa Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon suorittaneen kelpoisuudesta lastenohjaajan tehtävään. Suosituksen mukaisen kelpoisuuden sisältämän tutkintotodistuksen kohdassa ’ammattien harjoittamisesta johtuvat erityissäännökset’ todetaan seuraavaa: ”Tutkinto sisältää Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnan lastenohjaajan tehtävässä tarvittavan erityisosaamisen, ja se antaa pätevyyden seurakunnan lastenohjaajan tehtävään.”

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon perusteet löytyvät Opetushallituksen ePerusteet-palvelusta. Koulutustarjonnasta voi saada tietoa opintopolku.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä -portaalista.

 

 

Työmarkkinajohtaja            Anna Kaarina Piepponen

 

Neuvottelupäällikkö           Oili Marttila

 

Yleiskirje A10/2020