Hyppää sisältöön

Yleiskirje A1/2020

7.1.2020

1. Luontoisetujen verotusarvot 1.1.2020 lukien

Luontoisetujen verotusarvot 1.1.2020 lukien on vahvistettu. Verohallinnon päätös uusista luontoisetujen verotusarvoista on luettavissa verohallituksen Internet-sivulta.

Verohallinnon päätöksen 2 § - 7 §:ssä on vahvistettu asuntoedun verotusarvo, joka perustuu asunnon sijaintiin. Päätöksen 8 §:ssä todetaan, että asuntoedun verotusarvoa voidaan alentaa, jos asuntojen vuokratason on todettu kunnassa olevan päätöksen 2 §:n 1 momentissa tarkoitettuja asuntoedun arvoja alhaisemman.

Verohallinnon päätöksen 10 § - 14 §:ssä on vahvistettu ravintotoedun verotusarvo. Työpaikkaruokailun ravintoedun arvo aikavälillä 1.1.-31.12.2020 on 6,80 euroa. Jotta työpaikkaruokailusta työnantajalle maksettavan aterian hinta ei muodostuisi luontoiseduksi, työntekijän on maksettava ateriasta vähintään 6,80 euroa.

Verohallinnon päätöksen 26 §:ssä on vahvistettu puhelinedun verotusarvo, joka on 20 euroa kuukaudessa.

2.      Matkakustannusten korvausmäärät 1.1.2020 lukien

Matkakustannusten korvausta koskevan Kirkon virka- ja työehtosopimuksen 2018-2020 liitteen 4 korvausmääriin on tehty joitakin tarkistuksia. Uudessa 1.1.2020 voimaan tulevassa liitteessä on otettu huomioon Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuodelle 2020.

Kotimaan kokopäiväraha on 1.1.2020 lukien 43 euroa ja osapäiväraha 20 euroa. Kilometrikorvaus oman auton käytöstä on 5 000 ensimmäiseltä kilometriltä 43 senttiä ja sitä seuraavilta kilometreiltä 38 senttiä.

 

 

Työmarkkinajohtaja         Anna Kaarina Piepponen                                                                                      

 

Lakimies                             Timo von Boehm

 

Liite: Matkakustannusten korvaus 2020

 

Yleiskirje A1/2020