Hyppää sisältöön

Tuntipalkkajärjestelmä

Tuntipalkkaa käytetään niissä tehtävissä, jotka sisältyvät KirVESTES:n tuntipalkkahinnoitteluun. Tuntipalkkaa voidaan pitää perusteltuna silloin, kun palvelussuhde on lyhyt tai kun säännöllistä työaikaa ei ole voitu vahvistaa työtehtävien satunnaisuuden vuoksi (ns. tarvittaessa tuleva työntekijä).

Tuntipalkkaisen työntekijän varsinainen palkka aikatyössä muodostuu

  1. tehtäväkohtaisesta KirVESTES:n tuntipalkkahinnoittelun mukaisesta perustuntipalkasta tai muusta perustuntipalkasta,
  2. kokemuslisästä, jos perustuntipalkka määräytyy KirVESTES:n tuntipalkkahinnoittelun mukaisesti,
  3. henkilökohtaisesta lisästä ja
  4. muusta kaikilta työtunneilta maksettavasta lisästä.

Erityisen epämukavilta työtunneilta voidaan maksaa työolosuhdelisää. Lisän maksamisen perusteet määritetään paikallisesti. Lisä voi olla enintään sopimuksessa olevan euromäärän mukainen.

Tuntipalkkajärjestelmä, KirVESTES 2022-2024 Luku 2.2.2.

KirVESTES 2022-2024 mukaiset euromääräiset palkat, palkkiot ja korvaukset