Hyppää sisältöön

Tehtäväkohtainen palkanosa/ peruspalkka

Tehtäväkohtainen palkanosa (peruspalkka) perustuu tehtävän vaativuuden arviointiin. Sitä varten sopimuksessa on vaativuusryhmittely ja seurakunnassa jokaisesta tehtävästä laadittu ajantasainen tehtävänkuvaus.

Työntekijän peruspalkka muodostuu tehtävän vaativuusryhmän vähimmäispalkan sekä mahdollisen vaativuusosan ja/tai erityisen osan summasta. Peruspalkka voi olla tehtävän vaativuusryhmää seuraavan vaativuusryhmän vähimmäispalkan suuruinen tai sitä korkeampi vain, jos siinä on erityinen osa. Sen on oltava vähintään tehtävälle määritetyn vaativuusryhmän vähimmäispalkan tasolla.

Peruspalkan vaativuusosa

Viranhaltijan/työntekijän peruspalkka on määritettävä tehtävän vaativuusryhmän vähimmäispalkkaa korkeammaksi, jos tehtävänkuvaus ja sen vaativuuskriteereitä koskevat merkinnät sitä edellyttävät. Tämä ylitys merkitään peruspalkan vaativuusosaksi.

Peruspalkan erityinen osa

Viranhaltijan/työntekijän peruspalkka on määritettävä tehtävän vaativuusryhmän vähimmäispalkkaa korkeammaksi, jos tehtävään liittyvä erityinen peruste sitä edellyttää. Erityisellä perusteella tarkoitetaan sellaista tehtävään liittyvää vaatimusta, joka jää tehtävän vaativuutta kuvaavissa kriteereissä huomioon ottamatta. Tämä ylitys merkitään peruspalkan erityiseksi osaksi.

Peruspalkka = vaativuusryhmän vähimmäispalkka + mahdollinen vaativuusosa + mahdollinen erityinen osa

Tehtäväkohtaista palkanosaa ja peruspalkkaa koskevia ohjeita