Hyppää sisältöön

Työterveyshuolto ja sitä koskeva toimintasuunnitelma

Työterveyshuoltolaki edellyttää työnantajaa järjestämään henkilöstölleen ennaltaehkäisevän työterveyshuollon palvelut. Ne koskevat kaikkia työnantajan palveluksessa olevia työntekijöitä.

Ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon voi lisäksi sisältyä yleislääkäritasoista sairaanhoitoa, minkä järjestäminen on työnantajalle vapaaehtoista. Suositus sairaanhoidon järjestämisestä seurakunnassa sisältää sitä koskevan suosituksen seurakunnille.

Työterveyshuollon palveluista sopiminen

Työnantajan ja työterveyshuollon palvelujen tuottajan tulee tehdä työterveyshuollon järjestämisestä kirjallinen sopimus, josta ilmenee työterveyshuollon yleiset järjestelyt sekä palvelujen sisältö ja laajuus. Olosuhteiden olennaisesti muuttuessa sopimusta on tarkistettava.

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma

Työnantajalla tulee olla työterveyshuollosta kirjallinen toimintasuunnitelma, joka sisältää työterveyshuollon yleiset tavoitteet sekä työpaikan olosuhteisiin perustuvat tarpeet ja niistä johtuvat toimenpiteet. Toimintasuunnitelmaa tulee tarkistaa vuosittain työpaikkakäyntien ja muiden työterveyshuollon suorittamien selvitysten perusteella. 

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma voi olla myös osa työsuojelun toimintaohjelmaa tai muuta työnantajan laatimaa kehittämisohjelmaa tai -suunnitelmaa.

Työterveyspalveluja järjestäessä työnantajan on toimittava yhteistyössä työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa Kirkon yhteistoimintasopimuksen edellyttämässä jatkuvassa yhteistoiminnassa.

Kevalta työterveysyhteistyön kehittämispalvelua

Seurakuntatyönantajat voivat saada Kevalta työterveysyhteistyön kehittämispalvelua. Keva mm. konsultoi organisaatioita siitä, mitä on laadukas työterveystoiminta ja millaisiin työterveyspalveluihin niiden on tärkeää investoida. Se tarjoaa myös tukea aktiivisen tuen toimintatavan kehittämiseen.