Hyppää sisältöön

HAASTAVA KEVÄT 2020

Kirkon työmarkkinalaitoksen ja pääsopijajärjestöjen sopimusneuvottelut jatkuvat perjantaina 3.4. koronavirushaasteiden keskellä. ”Nyt tarvitsemme konsensusta ja voimia luottaa toinen toisiimme”, toteaa kirkon työmarkkinajohtaja Anna Kaarina Piepponen. Hän taustoittaa seuraavassa työtä, jotka Kirkon työmarkkinalaitoksessa on tehty keväällä neuvotteluissa ja koronaviruksen iskeydyttyä Suomeen.

Työmarkkinaneuvottelut kirkon pöydässä käynnistyivät tammikuussa ja etenivät aluksi normaalisti. Molemmat sekä työnantaja- että järjestöpuoli pitivät suurimpana haasteena yhteisymmärryksen löytämistä työaikalain tuomiin kysymyksiin työajattomien osalta.

Asia ei juridisesti ollut lainkaan niin selvä kuin, mitä jukolainen AKI-liitot olivat antaneet ymmärtää. Virheellistäkin informaatiota oli paljon liikkeellä, esimerkiksi työaikakorvauksia koskeva puhe siitä, että niihin olisivat oikeutettuja kaikki nykyiset työajattomat, jos he siirtyisivät työajan piiriin. Näin ei ole, kun nykyisilläkin työajan piirissä olevilla on rajoitettu oikeus työaikakorvauksiin.

Työaikalakiin liittyvien monien kysymysten vuoksi varauduimme myös siihen, että emme saisi neuvoteltua uutta sopimusta valmiiksi ennen nykyisen sopimuksen loppua. Näin näyttää käyvän.

Yhdessä järjestöjen kanssa annoimme 9.3.2020 sopimuksettoman tilan varalle valmistellun ohjeistuksen työaika-autonomiasta. Se ei ollut aivan niin konkreettinen ja selkeä kuin alun perin toivoimme. Pidimme kuitenkin tärkeänä, että meillä on yhteinen näkemys, johon sitouduimme sopimuksetonta aikaa silmällä pitäen.

Edellä kirjoitettu liittyi ”vanhaan aikaan” eli aikaan ennen koronaa ja poikkeustilaa. Kun 13. päivänä maaliskuuta kokoonnuimme pääryhmän kanssa, kaikki järjestöpuolen edustajat olivat kokouksessa etänä, koska arvioimme, että koronatilanne sitä vaati.

Kokouksessa JUKOn edustaja toi sitten esiin, että JUKO mahdollisesti esittää kaikille julkisille toimijoille yhteistä ratkaisumallia sopimusten tekoon kriisin vuoksi. Pidimme avausta tärkeänä, ja ajattelimme, että se on viisas tapa toimia. JUKO tarjosikin vuoden pituista sopimusta, joka ei saanut vastakaikua valtion ja kunnan pöydissä syistä, joita emme tarkkaan tunne.

Kirkon työmarkkinalaitoksessa ryhdyimme jo maaliskuun alussa kiivastahtiseen työhön koronan vuoksi. Kirjoitimme seurakuntatyönantajille ohjeita koronan varalle ja esitimme vahvan vetoomuksen seurakuntiin, että ne eivät lomauttaisi sekä selvitimme mm. talouden kehitystä. Samanaikaisesti jatkoimme tiiviisti neuvotteluja etäyhteyksin.

Maanantaina 16.3.2020 pääministeri Marinin koollekutsumassa työmarkkinakeskusjärjestöjen tapaamisessa esitin näkemyksenäni, että valmiuslain ollessa voimassa pitäisi yrittää yhdessä rakentaa siltaa yli tämän vaikean ajan. Ajattelin tuolloin ja ajattelen myös tänään, noin kaksi viikkoa myöhemmin, optimistisesti: Ensi syksynä meillä on huomattavasti paremmat edellytykset tehdä perusteltuja ratkaisuja ja sopimuksia, kun olemme nähneet, minkälaisia kerrannaisvaikutuksia koronalla on yhteiskuntaan.

Talouden ammattilaiset arvioivat, että elämme jo nyt taantumassa. Kuinka pitkä taantuma on, sitä on mahdotonta arvioida. Kirkkohallituksessa on laskettu, että tiedossa olevien Suomessa lomautettujen määrän vuoksi kirkollisverotuotto laskee kuluvana vuonna noin 5 % eli 44 miljoonaa euroa.

Olemme hyvin huolissamme sekä taloudellisesta tilanteesta että epäselvyydestä, joka ainakin joissain seurakunnissa velloo työajattomien ympärillä. Ajattelemme, että Suomea ja koko maailmaa koettelevassa koronakriisissä tärkeintä olisi nyt keskittyä selviämiseen. Haluammekin rakentaa yhdessä järjestöjen kanssa sillan yli tämän vaikean ajan jatkamalla sopimuksia syksyyn. Silloin on aika katsoa yhdessä, miten asioita on sopimuksin parasta hoitaa. Tällaiseen ratkaisuun on päädytty Ruotsissa. Kuntasektorin sopijaosapuolet päätyivät siellä jo viime viikon alussa ratkaisuun, jossa työehtosopimuksia jatketaan lokakuun loppuun.

Näemme toki myös, että aitoa neuvottelutilannetta ei nyt ole olemassa; ei fyysisesti (etäneuvottelut ovat aivan erilaisia kuin tilanne, jossa on kokoonnuttu fyysisesti saman pöydän ympärille) eikä henkisesti, kun maassa on poikkeustila. Täysin oma haasteensa on tuottaa kokonaisvaltainen uusi KirVESTES etäyhteyksin: laajojen tekstimuutosten teko riittävän huolellisesti ja painokelpoisesti on nykytilanteessa mahdotonta.

Elämme hyvin haastavia aikoja. Nyt tarvitsemme konsensusta ja voimia luottaa toinen toisiimme. Jatkamme neuvotteluja henkilöstöjärjestöjen kanssa ensi perjantaina 3.4.

Edellä esitettyyn viitaten toivon, että kaikki ymmärtävät, että pyrimme kirkon työmarkkinalaitoksessa sellaisiin ratkaisuihin, jotka ovat yhteisen edun mukaisia.

Anna Kaarina Piepponen
työmarkkinajohtaja, kirkkoneuvos
Kirkon työmarkkinalaitos