Hyppää sisältöön

Sopimusten soveltamisesta syntyvien erimielisyyksien ratkaiseminen

Virka- ja työehtosopimusten tulkintaa ja soveltamista koskevista erimielisyyksistä pyritään ensin pääsemään yksimielisyyteen välittömässä neuvonpidossa seurakunnan ja asianomaisen viranhaltijan tai työntekijän tahi häntä edustavan luottamusmiehen kesken. Jos asia ei ratkea tuolloin, siitä voidaan käydä paikallisneuvottelut, jossa osapuolina ovat viranhaltija- tai työntekijäyhdistyksen sekä toisaalta seurakunnan asianomaisen hallintoelimen nimeämät neuvottelijat.

Jollei paikallisneuvottelussa päästä yksimielisyyteen, asianomainen viranhaltija- tai työntekijäjärjestö voi saattaa asian käsiteltäväksi keskusneuvottelussa Kirkon työmarkkinalaitoksen kanssa. Jollei keskusneuvottelussakaan päästä yksimielisyyteen, asia voidaan saattaa työtuomioistuimen käsiteltäväksi. Työtuomioistuimen ratkaisu on lopullinen ja sitoo molempia osapuolia.