Hyppää sisältöön

Yleiskirje A6/2021

26.5.2021

Ohjeet yhteistyötoimikunnan asettamista ja työsuojeluvaltuutettujen valintaa varten

Nykyisten työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen sekä yhteistyötoimikuntien toimikausi päättyy 31.12.2021. Vuodenvaihteessa alkavaa seuraavaa nelivuotista toimikautta koskevat työsuojeluvaltuutettujen valinnat ja yhteistyötoimikunnan asettaminen on tehtävä 1.1.2022 mennessä.

Kirkon pääsopijaosapuolet ovat laatineet tätä prosessia varten valintaohjeet, jotka lähetetään seurakuntiin tämän yleiskirjeen liitteenä. Ohjeet perustuvat lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006) sekä Kirkon yhteistoimintasopimukseen (KirVESTES, liite 10). Ohjeet koskevat toimikautta 1.1.2022-31.12.2025. Ne julkaistaan myös Työturvallisuuskeskuksen verkkosivuilla.

Valintaohjeessa uutta on sähköisen äänestystavan mahdollistaminen. Työsuojeluvaltuutettujen valinnan voi aikaisemmasta poiketen suorittaa uurnaäänestyksen ja postiäänestyksen lisäksi myös sähköisenä äänestyksenä. Sähköinen äänestys edellyttää, että työnantajalla on käytössään sähköisen äänestämisen mahdollistava järjestelmä.

 

 

Työmarkkinajohtaja             Anna Kaarina Piepponen

 

Työmarkkina-asiantuntija   Meri Westerberg

 

Liite: Ohjeet yhteistyötoimikunnan asettamista ja työsuojeluvaltuutettujen valintaa varten

 

Yleiskirje A6/2021