Hyppää sisältöön

Yleiskirjeet 1997-1999

1999

A5/1999 20.12.1999

 1. Matkakustannusten korvausmäärät 1.1.2000 lukien
 2. Seurakuntien sosiaaliturva- ja eläkemaksut vuodelle 2000
 3. Verohallituksen päätös luontoisetujen verotusarvoista vuonna 2000
 4. Työsuojelulainsäädännön muutosten vaikutus työsuojeluvaltuutetun asemaan
 5. Henkilömuutoksia KiSV:n toimistossa

A4/1999 25.11.1999

 1. Kirkon henkilöstön palkkatietojen julkisuus 1.12.1999 alkaen
 2. Henkilöstöhallinnon teemapäivät

A3/1999 28.4.1999

 1. Rippikoululeirien isosten työsuhteesta ja eläkemaksuista
 2. Sopimusvaltuuskunnan toimisto suljettuna 19.-23.7.1999

A2/1999 1.4.1999

 1. Palkkausmääräykset ja virkoja/paikkoja avoinna -ilmoitukset
 2. Diakonian ja nuorisotyön virkojen kelpoisuuksista
 3. Luottamusmieskurssien muuttuneet ajankohdat
 4. Kirkon sopimusvaltuuskunnan yleiskirjeet vuonna 1998

A1/1999 10.3.1999

 1. Työtuomioistuimen ratkaisu matkakorvauskiistassa
 2. Ryhmähenkivakuutussopimus
 3. Työnantajan sivukulut 1999
 4. Lainmuutoksia

B1/1999 29.11.1999

Kysely työkykyä ylläpitävästä toiminnasta seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä 1999

1998

A7/1998 21.12.1998

 1. Seurakuntien sosiaaliturva- ja eläkemaksut vuodelle 1999
 2. Matkakustannusten korvausmäärät 1.1.1999 lukien
 3. Verohallituksen päätös luontoisetujen verotusarvoista vuonna 1999
 4. Korjaus I kalleusluokan R-palkkataulukkoon
 5. Työsuojelun peruskurssi

A6/1998 26.11.1998

Luottamusmieskoulutussopimuksen mukaiset tilaisuudet vuonna 1999

A5/1998 26.11.1998

1. Palkantarkistukset 1.1.1999 lukien
2. Hinnoittelun avaus
3. Virka- ja työehtosopimusten muuttuneet määräykset
3.1. Kanttorihinnoittelu
3.2. Lastenohjaajien palkkausjärjestelmä
3.3. Työehtosopimus kausityöntekijöitä koskevasta pöytäkirjamerkinnästä
3.4. Määräaikaisen työntekijän oikeus sairausloma-ajan palkkaan
4. Sivutoimisten kokemuslisäoikeutta koskevat siirtymämääräykset
5. Perhevapaita koskevat sopimusten muutokset
6. Viranhaltijan lomauttaminen
7. Virkaehtosopimus viranhaltijoiden irtisanomisajoista
8. Seurakunnan virkasäännön muuttaminen
9. Sopimukset ja yleiskirjeet internetissä

A4/1998 1.6.1998

Työehtosopimus opiskelijoiden ja oppisopimuskoulutukseen otettavien työntekijöiden palkkauksesta 1.1.1998

A3/1998 28.5.1998

 1. Virka- ja työehtosopimus järjestelyvarojen käytöstä
 2. Suositussopimus toimituspalkkioista
 3. Ryhmähenkivakuutussopimuksen muutokset
 4. Vuorotteluvapaalain muutokset
 5. Työturvallisuuslain 9 §:n muutos
 6. Henkilöstömuutoksia KiSV:n toimistossa

A2/1998 16.3.1998

 1. Uudet työehtosopimukset
 2. Kirkon työaika-asetus
 3. Luettelo Kirkon sopimusvaltuuskunnan julkaisuista

A1/1998 10.2.1998

 1. Kirkon henkilöstökoulutussopimus
 2. Luottamusmieskoulutussopimuksen mukaiset tilaisuudet vuonna 1998
 3. Työsuojeluhenkilörekisteri
 4. Työsuojelukoulutus vuonna 1998
 5. Sopimusmateriaalia

1997

A8/1997 19.12.1997

 1. Sopimusratkaisu 1998-1999
 2. Uusien sopimusten selostustilaisuudet

A7/1997 8.10.1997

 1. Sopimus yhteistoiminnasta seurakunnassa
 2. Työsuojeluvaalit 1997
 3. Palkka-asiamiesluettelo

A6/1997 15.9.1997

 1. Henkilöstöasioiden teemapäivien peruutus
 2. Henkilöstövaihdoksia KiSV:n toimistossa
 3. Vuorotteluvapaa -esite

A5/1997 28.7.1997

 1. Lapsityönohjaajan palkkahinnoittelu
 2. Hyväksytty SVTL:n luottamusmieskurssi

A4/1997 13.6.1997

 1. Virastotyöaika kesällä
 2. Eräitä lainmuutoksia
 3. Työsuojeluvaalit
 4. Kirkon henkilöstötilasto vuodelta 1996
 5. Kirkon työllisyysbarometri 1997-kyselyn tulokset
 6. Henkilöstömuutoksia KiSV:n toimistossa
 7. Uusia sivuja VES:n soveltamisohjeisiin

A3/1997 14.2.1997

 1. Matkapuhelinten käyttö
 2. Lomautussakosta on luovuttu
 3. Eräitä työlainsäädännön muutoksia
 4. Osa-aikalisä vakinaistui
 5. Ottovanhempien vanhempain- ja isyysraha
 6. Ryhmähenkivakuutussopimuksen muutokset

A2/1997 12.2.1997

Seurakuntapapin vapaa-ajan määräytyminen 1.9.1997 lukien

A1/1997 7.1.1997

 1. Virkasuhteen lakkaamisperusteiden sääntely kirkkolaissa
 2. Tutkintonimike kanttoreita koskevissa hinnoittelumääräyksissä
 3. Lomarahaa koskeva sopimustoiminta ja lomarahavapaat