Hyppää sisältöön

Usein kysyttyä tuntipalkoista

Tuntipalkkajärjestelmä

Kysymykseni koskee kokemuslisäajan kertymistä hautausmaan tuntipalkkaiselle työntekijälle. Kuinka tarkasti on ajateltu tulkittavan 34 §:n 3 mom. soveltamisohjetta. Tuleeko meidän korottaa kaksi ensimmäistä jaksoa/ kaikki kolme /vai ei yhtäkään?

Vastaus:

Kysymyksesi koskee siis sitä, kuinka aiempien vuosien työssäolot otetaan huomioon kertautumissäännön mukaisesti. Olemme päätyneet seuraavaan tulkintaan:

  • Jos tuntipalkkaryhmän T3 työntekijä on peräkkäisinä kesinä samassa srk:ssa/yhtymässä työssä, hänen kaikkien edellisten vuosiensa työskentelyajat otetaan huomioon kertautumissäännön mukaisesti. Ei siis pelkästään edellinen vuosi (josta sanamuoto puhuu), vaan kaikki edelliset vuodet.
  • Jos työhistoriaan tulee yhdenkin vuoden tauko srk:n/yhtymän työssä, kaikki aiemmat vuodet lasketaan vain todella tehtyjen kuukausien mukaan. Kertautumissääntöä ei siis sovelleta. Tietysti jos sitten on uudestaan useita vuosia peräkkäin saman srk:n kesätöissä, silloin nämä uudet vuodet tulevat kertautumissäännön piiriin (mutta eivät keskeytystä edeltävät vuodet).