Hyppää sisältöön

Kirkon yleinen palkkausjärjestelmä

Kirkon yleisen palkkausjärjestelmän piirissä on noin 70 % kirkon työntekijöistä. Sitä sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkiin työntekijöihin, joiden palkka maksetaan kuukausipalkkana.

Yleisessä palkkausjärjestelmässä säännöllisesti palkanmaksukausittain maksettavaa palkka eli ns. varsinainen palkka muodostuu

  1. tehtäväkohtaisesta palkanosasta ja
  2. henkilökohtaisesta palkanosasta.

Kirkon yleisen palkkausjärjestelmän palkanosat

Kirkon yleisen palkkausjärjestelmän palkanosat

Kirkon yleinen palkkausjärjestelmä, KirVESTES 2020-2022 Luku 2.2.1.

KirVESTES 2020-2022 mukaiset euromääräiset palkat, palkkiot ja korvaukset

Kirkon yleisen palkkausjärjestelmän tehtävänkuvauslomake, KirVESTES 2020-2022 Liite 2

Kirkon yleisen palkkausjärjestelmän vaativuusryhmittely, KirVESTES 2020-2022 Liite 3

Tehtäväkohtaista palkanosaa ja peruspalkkaa koskevia ohjeita

Ohjeita suorituslisän ja kokemuslisän käyttöön seurakunnissa

Työntekijän työsuorituksen arviointi -mallilomake