Hyppää sisältöön

Kirkon yleinen palkkausjärjestelmä

Kirkon yleisen palkkausjärjestelmän piirissä on noin 70 % kirkon työntekijöistä. Sitä sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkiin työntekijöihin, joiden palkka maksetaan kuukausipalkkana.

Yleisessä palkkausjärjestelmässä säännöllisesti palkanmaksukausittain maksettavaa palkka eli ns. varsinainen palkka muodostuu

  1. tehtäväkohtaisesta palkanosasta ja
  2. henkilökohtaisesta palkanosasta.

Kirkon yleisen palkkausjärjestelmän palkanosat

Kirkon yleisen palkkausjärjestelmän palkanosat

Kirkon yleinen palkkausjärjestelmä, KirVESTES 2023-2025 Luku 2.2.1.

KirVESTES 2023-2025 mukaiset euromääräiset palkat, palkkiot ja korvaukset

Kirkon yleisen palkkausjärjestelmän tehtävänkuvauslomake, KirVESTES 2023-2025 Liite 2

Kirkon yleisen palkkausjärjestelmän vaativuusryhmittely, KirVESTES 2023-2025 Liite 3

Tehtäväkohtaista palkanosaa ja peruspalkkaa koskevia ohjeita

Suorituslisän käyttöä koskeva yhteinen ohje evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnille

Työntekijän työsuorituksen arviointi -mallilomake