Hyppää sisältöön

Yleiskirje 2/2023

1.11.2023

Luottamusmieskoulutus vuonna 2024

Kirkon työmarkkinalaitos on hyväksynyt Kirkon luottamusmiessopimuksen 11 §:n mukaisiksi luottamusmieskoulutustilaisuuksiksi liitteessä 1 luetellut kurssit. Ne voidaan muuttaa etänä toteutettaviksi ilman Kirkon työmarkkinalaitoksen erillistä päätöstä.

Luottamusmiestehtävään nimetylle myönnetään virka-/työvapaata luottamusmieskoulutukseen osallistumista varten, jos koulutukseen osallistumista voidaan pitää tarpeellisena luottamusmiestehtävän hoitamisen kannalta ja jos osallistuminen seurakunnan kulloinenkin työtilanne huomioon ottaen on mahdollista. Verkkokurssina toteutettavasta koulutuksesta on tehty merkintä liitteeseen. Sellaisen koulutuksen laskennallinen kesto on 15 h. Luottamusmiehen on sovittava siihen käytettävästä ajasta esimiehen kanssa.

Luottamusmieskoulutusta varten myönnetyn virka-/työvapaa-ajan palkkauksesta ja korvauksista ks. KirVESTES 221 ja 223 §.

 

Työmarkkinajohtaja            Anna Kaarina Piepponen

 

Neuvottelupäällikkö           Ulla Westermarck

 

Liite 1: Luottamusmieskurssit 2024

 

Yleiskirje 2/2023