Hyppää sisältöön

Hyvän käytöksen edistäminen ja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisy

Kirkon pääsopijaosapuolet ovat valmistelleet yhdessä suosituksen epäasiallista kohtelua ja häirintää ehkäisevistä toimenpiteistä. Osapuolet suosittavat yhteisymmärryksessä seurakunnille, että ne ehkäisevät epäasiallista kohtelua ja häirintää valmistelemalla ja hyväksymällä hyvää käytöstä koskevan sitoumuksen ja toimintaohjeet työpaikan ristiriitatilanteita varten.

Kirkon pääsopijaosapuolten yhteinen suositus 

Yleiskirje A3/2018

Sopijaosapuolet ovat laatineet seurakuntien valmisteluprosessia varten kaksi mallia, jotka ovat suosituksen liitteenä:

Suosituksen oheismateriaaliksi pääsopijajärjestöt laativat työpaikkojen käyttöön hyvän käytöksen kortit. Kortteja voi käyttää työpaikkakäyttäytymistä koskevan keskustelun tukena. Lue lisää korteista

Hyvän käytöksen kortit, kortissa teksti Puheesi/toimintatapasi häiritsee minua, älä toista tuota toimintaa.

Hyvän käytöksen kortit, kortissa teksti Kiitos ystävyydestä ja tuesta.

 

Epäasiallista käytöstä ja häirintää käsittelevää aineistoa ja ohjeita: