Hyppää sisältöön

Yleiskirjeet 2020-2023

 

Yleiskirje 1/2023 6.3.2023

Kirkon virka- ja työehtosopimus 2023-2025

 

Yleiskirje 8/2022 19.12.2022

 1. Luottamusmieskoulutus vuonna 2023
 2. Ryhmähenkivakuutussopimus 2023
 3. Luontoisetujen verotusarvot 1.1.2023 lukien
 4. Matkakustannusten korvausmäärät 1.1.2023 lukien

Yleiskirje 7/2022 22.6.2022

Suorituslisän käyttöä koskeva yhteinen ohje evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnille

Yleiskirje 6/2022 15.6.2022

Kirkon pääsopijaosapuolten yhteinen ohjeistus hengellisen työn työajattomien viranhaltijoiden ja työntekijöiden vapaa-ajan järjestämisestä

Yleiskirje 5/2022 14.6.2022

Muistutus tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien laadinnasta

Yleiskirje 4/2022 26.4.2022

Lisäyksiä luottamusmieskursseihin

Yleiskirje 3/2022 1.4.2022

Täsmennyksiä Kirkon virka- ja työehtosopimuksen 2022–2024 määräysten voimaantuloon

Yleiskirje 2/2022 11.3.2022

Kirkon virka- ja työehtosopimus 2022-2024

Yleiskirje 1/2022 31.1.2022

Virkojen uudet mallijohtosäännöt

 

Yleiskirje A9/2021 8.12.2021

 1. Luontoisetujen verotusarvot 1.1.2022 lukien
 2. Matkakustannusten korvausmäärät 1.1.2022 lukien

Yleiskirje A8/2021 16.11.2021

 1. Luottamusmieskoulutus vuonna 2022
 2. Yhteistoiminta- ja työsuojelukoulutus vuonna 2022

Yleiskirje A7/2021 14.10.2021

Seurakunnan henkilöstön palkkojen yhteensovittaminen seurakuntaliitostilanteissa

Yleiskirje A6/2021 26.5.2021

Ohjeet yhteistyötoimikunnan asettamista ja työsuojeluvaltuutettujen valintaa varten

Yleiskirje A5/2021 28.4.2021

 1. Ryhmähenkivakuutussopimus 2021‑2022
 2. Muutos KirVESTES 2020-2022 88 §:n soveltamisohjeeseen
 3. Muutos luottamusmieskurssin ajankohtaan/järjestämistapaan

Yleiskirje A4/2021 30.3.2021

Korjaus yleiskirjeeseen A3/2021

Yleiskirje A3/2021 25.3.2021

 1. Palkantarkistukset 1.5.2021
 2. Lomarahavapaasta sopiminen
 3. Koronarokotukset

Yleiskirje A2/2021 17.3.2021

Muutoksia luottamusmieskurssien ajankohtiin/järjestämistapaan

Yleiskirje A1/2021 7.1.2021

 1. Luontoisetujen verotusarvot 1.1.2021 lukien
 2. Matkakustannusten korvausmäärät 1.1.2021 lukien

 

Yleiskirje A13/2020 9.12.2020

 1. Luottamusmieskoulutus vuonna 2021
 2. Yhteistoiminta- ja työsuojelukoulutus vuonna 2021
 3. Kirteko-tapaamiset vuonna 2021

Yleiskirje A12/2020 17.11.2020

 1. Työajan enimmäismäärä uudessa työaikalaissa
 2. Työajan lyheneminen vuoden vaihteessa

Yleiskirje A11/2020 22.10.2020

Osaamista ja tutkintoja kiinteistö- ja kirkonpalvelustyön ja hautausmaatyön tehtäviin

Yleiskirje A10/2020 22.10.2020

Suositeltavat tutkinnot lastenohjaajan tehtävään

Yleiskirje A9/2020 21.10.2020

Kirkon sopijaosapuolten yhteinen ohjeistus työajattoman hengellisen työn viranhaltijan/työntekijän lisävapaapäivästä arkipyhänä tehdystä työstä

Yleiskirje A8/2020 23.9.2020

Muutoksia luottamusmieskurssien ajankohtiin/järjestämistapaan

Yleiskirje A7/2020 18.8.2020

Muutos luottamusmieskurssin ajankohtaan/järjestämistapaan

Yleiskirje A6/2020 1.7.2020

Muutos luottamusmieskurssien ajankohtiin/järjestämistapaan

Yleiskirje A5/2020 18.6.2020

Muutos luottamusmieskurssin ajankohtaan

Yleiskirje A4/2020 10.6.2020

Kirkon virka- ja työehtosopimus 2020-2022

 1. Yleistä
 2. Palkantarkistukset 1.8.2020 ja 1.5.2021
 3. Työajan lyhentäminen 1.1.2021 lukien (ns. Kiky-tuntien poisto)
 4. Työajattomia hengellisen työn viranhaltijoita/työntekijöitä koskevat uudet sopimusmääräykset
 5. Eräät muut tekstimuutokset

Yleiskirje A3/2020 9.3.2020

Kirkon sopijaosapuolten yhteinen ohjeistus hengellisen työn viranhaltijan asemasta työaikalain tullessa sovellettavaksi 1.4.2020 lukien

Yleiskirje A2/2020 14.2.2020

1. Ryhmähenkivakuutussopimus 2020
2. Muutos luottamusmieskurssin ajankohtaan

Yleiskirje A1/2020 7.1.2020

1. Luontoisetujen verotusarvot 1.1.2020 lukien
2. Matkakustannusten korvausmäärät 1.1.2020 lukien