Hyppää sisältöön

Yleiskirjeet 2020-2024

 

Yleiskirje 2/2024 10.4.2024

Tarkennuksia paikalliseen järjestelyeräneuvotteluun

Yleiskirje 1/2024 31.1.2024

Kirkon palkkakilpailukykyratkaisuun sisältyvän järjestelyerän neuvottelut seurakunnissa

 1. Järjestelyeräneuvotteluun varattavan palkkasumman määrittäminen ja käyttö
 2. Paikallisen järjestelyerän kohdentaminen ja kustannuksen laskeminen
 3. Neuvotteluprosessi ja sen aikataulu seurakunnassa
 4. Paikallisen neuvottelutuloksen ilmoittaminen KiT:lle

 

Yleiskirje 4/2023 19.12.2023

 1. Luontoisetujen verotusarvot 1.1.2024 lukien
 2. Matkakustannusten korvausmäärät 1.1.2024 lukien
 3. Ryhmähenkivakuutussopimus 2024–2025
 4. Luottamusmieskurssit

Yleiskirje 3/2023 4.12.2023

Kirkon palkkakilpailukykyratkaisu vuodelle 2024

Yleiskirje 2/2023 1.11.2023

Luottamusmieskoulutus vuonna 2024

Yleiskirje 1/2023 6.3.2023

Kirkon virka- ja työehtosopimus 2023-2025


 

Yleiskirje 8/2022 19.12.2022

 1. Luottamusmieskoulutus vuonna 2023
 2. Ryhmähenkivakuutussopimus 2023
 3. Luontoisetujen verotusarvot 1.1.2023 lukien
 4. Matkakustannusten korvausmäärät 1.1.2023 lukien

Yleiskirje 7/2022 22.6.2022

Suorituslisän käyttöä koskeva yhteinen ohje evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnille

Yleiskirje 6/2022 15.6.2022

Kirkon pääsopijaosapuolten yhteinen ohjeistus hengellisen työn työajattomien viranhaltijoiden ja työntekijöiden vapaa-ajan järjestämisestä

Yleiskirje 5/2022 14.6.2022

Muistutus tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien laadinnasta

Yleiskirje 4/2022 26.4.2022

Lisäyksiä luottamusmieskursseihin

Yleiskirje 3/2022 1.4.2022

Täsmennyksiä Kirkon virka- ja työehtosopimuksen 2022–2024 määräysten voimaantuloon

Yleiskirje 2/2022 11.3.2022

Kirkon virka- ja työehtosopimus 2022-2024

Yleiskirje 1/2022 31.1.2022

Virkojen uudet mallijohtosäännöt


 

Yleiskirje A9/2021 8.12.2021

 1. Luontoisetujen verotusarvot 1.1.2022 lukien
 2. Matkakustannusten korvausmäärät 1.1.2022 lukien

Yleiskirje A8/2021 16.11.2021

 1. Luottamusmieskoulutus vuonna 2022
 2. Yhteistoiminta- ja työsuojelukoulutus vuonna 2022

Yleiskirje A7/2021 14.10.2021

Seurakunnan henkilöstön palkkojen yhteensovittaminen seurakuntaliitostilanteissa

Yleiskirje A6/2021 26.5.2021

Ohjeet yhteistyötoimikunnan asettamista ja työsuojeluvaltuutettujen valintaa varten

Yleiskirje A5/2021 28.4.2021

 1. Ryhmähenkivakuutussopimus 2021‑2022
 2. Muutos KirVESTES 2020-2022 88 §:n soveltamisohjeeseen
 3. Muutos luottamusmieskurssin ajankohtaan/järjestämistapaan

Yleiskirje A4/2021 30.3.2021

Korjaus yleiskirjeeseen A3/2021

Yleiskirje A3/2021 25.3.2021

 1. Palkantarkistukset 1.5.2021
 2. Lomarahavapaasta sopiminen
 3. Koronarokotukset

Yleiskirje A2/2021 17.3.2021

Muutoksia luottamusmieskurssien ajankohtiin/järjestämistapaan

Yleiskirje A1/2021 7.1.2021

 1. Luontoisetujen verotusarvot 1.1.2021 lukien
 2. Matkakustannusten korvausmäärät 1.1.2021 lukien

 

Yleiskirje A13/2020 9.12.2020

 1. Luottamusmieskoulutus vuonna 2021
 2. Yhteistoiminta- ja työsuojelukoulutus vuonna 2021
 3. Kirteko-tapaamiset vuonna 2021

Yleiskirje A12/2020 17.11.2020

 1. Työajan enimmäismäärä uudessa työaikalaissa
 2. Työajan lyheneminen vuoden vaihteessa

Yleiskirje A11/2020 22.10.2020

Osaamista ja tutkintoja kiinteistö- ja kirkonpalvelustyön ja hautausmaatyön tehtäviin

Yleiskirje A10/2020 22.10.2020

Suositeltavat tutkinnot lastenohjaajan tehtävään

Yleiskirje A9/2020 21.10.2020

Kirkon sopijaosapuolten yhteinen ohjeistus työajattoman hengellisen työn viranhaltijan/työntekijän lisävapaapäivästä arkipyhänä tehdystä työstä

Yleiskirje A8/2020 23.9.2020

Muutoksia luottamusmieskurssien ajankohtiin/järjestämistapaan

Yleiskirje A7/2020 18.8.2020

Muutos luottamusmieskurssin ajankohtaan/järjestämistapaan

Yleiskirje A6/2020 1.7.2020

Muutos luottamusmieskurssien ajankohtiin/järjestämistapaan

Yleiskirje A5/2020 18.6.2020

Muutos luottamusmieskurssin ajankohtaan

Yleiskirje A4/2020 10.6.2020

Kirkon virka- ja työehtosopimus 2020-2022

 1. Yleistä
 2. Palkantarkistukset 1.8.2020 ja 1.5.2021
 3. Työajan lyhentäminen 1.1.2021 lukien (ns. Kiky-tuntien poisto)
 4. Työajattomia hengellisen työn viranhaltijoita/työntekijöitä koskevat uudet sopimusmääräykset
 5. Eräät muut tekstimuutokset

Yleiskirje A3/2020 9.3.2020

Kirkon sopijaosapuolten yhteinen ohjeistus hengellisen työn viranhaltijan asemasta työaikalain tullessa sovellettavaksi 1.4.2020 lukien

Yleiskirje A2/2020 14.2.2020

1. Ryhmähenkivakuutussopimus 2020
2. Muutos luottamusmieskurssin ajankohtaan

Yleiskirje A1/2020 7.1.2020

1. Luontoisetujen verotusarvot 1.1.2020 lukien
2. Matkakustannusten korvausmäärät 1.1.2020 lukien