Hyppää sisältöön

Arkipyhät lomalaskennassa

 

Arkipyhien vaikutus lomalaskentaan hengellisen työn viranhaltijalla

Kappalainen on anonut lomaa 27.12.2016 - 8.1.2017 (ma 26.12.2016 on kappalaisen työpäivä). Kuinka monta lomapäivää kuluu tuolla ajanjaksolla? Kipan järjestelmä (Populus) ilmoittaa, että hänellä kuluu 9 lomapäivää, mutta minusta lomaa kuluu vähemmän?

Vastaus:

Loma alkaa siis tiistaina 27.12. ja päättyy sunnuntaina 8.1. Tähän ajanjaksoon sisältyy jälkimmäisellä viikolla yksi työaikaa lyhentävä arkipyhä, joka ei kuluta lomaa: loppiainen (uudenvuodenpäivä su ei vähennä loman kulumista sijoittuessaan viikonloppuun).

Se, montako päivää lomaa ko. ajanjaksolta kuluu, riippuu siitä, mitkä ovat kappalaisen säännölliset vapaapäivät. Nehän eivät kuluta lomaa. Jos vapaapäivät olisivat esim. ti-ke, ne osuvat molemmilla viikoilla loman sisään, jolloin lomaa kuluisi seuraavasti

  • viikko 52 ti-su, lomaa kuluu 4 päivää
  • viikko 1 ma-su, lomaa kuluu loppiaisen vuoksi 4 päivää (riippumatta siitä, mitkä ovat kappalaisen vapaapäivät)

Lomajakson lomapäiviä kuluttava määrä voidaan päätellä ensimmäisenkin viikon osalta, vaikka et kertonut vapaapäivien sijoittumista. Koska kappalainen on työssä 26.12. maanantaina (tapaninpäivänä), hänen viikon 51 molempien vapaapäivien on pakko sijoittua loman sisään. Näin ollen lomaa kuluu yllä olevan mukaisesti 4 päivää ko. viikolta ja 4 päivää viikolta 1.

Ovatkohan kaikki ”asetukset” Kipan kanssa teillä oikeassa kohdassa? Minun kokemukseni on ollut se, että Kipan Populus-järjestelmä osaa laskea loman kulumisen oikein. Voikohan esim. olla niin, että kappalaisen säännöllisenä vapaapäivänä on järjestelmään merkittynä maanantai, mutta joulun yhteydessä vapaapäivä olisi siirretty toiseen kohtaan viikolla? Tällöin jos vapaapäivien ”asetusta” ei ole muutettu, Kipa laskee viikolle 52 lomaa kuluvaksi 5 päivää (ma vapaapäivä) ja saa summaksi 9 koko lomasta.


Nuorisotyönohjaaja on anonut lomamatkan alkamisen vuoksi lomaa siten, että loma alkaisi toisena pääsiäispäivänä maanantaina ja kestäisi seuraavan viikon tiistaihin asti. Lomalento lähtee maanantaina. Nuorisotyönohjaajan säännölliset vapaapäivänsä ovat la-su. Voidaanko loma myöntää näin?

Vastaus:

Hengellisen työn viranhaltijoilla on suosituksena, että vuosilomaa ei tule aloittaa tai päättää arkipyhäpäivänä, joka sijoittuu maanantain ja perjantain välille. Työajallisilla ne ovat työaikaa lyhentäviä päiviä. Hengellisen työn viranhaltijoilla arkipyhät ovat kuitenkin normaaleja työpäiviä eivätkä ne vähennä viranhaltijan työvelvollisuutta. Siksi heidän osaltaan pääsääntönä on se, että arkipyhiä ei sijoiteta loman päihin. Sen sijaan sijoittuessaan lomajakson sisään, arkipyhät voivat sisältyä lomaan eivätkä ne tällöin kuluta lomapäiviä.

Loman ajankohdasta päättää työnantaja. Siksi on yksittäisissä perusteluissa poikkeustapauksissa mahdollista harkinnan perusteella myöntää loma alkamaan tai päättymään myös arkipyhäpäivänä. Esillä olevassa tapauksessa lomaan liittyvä käytännöllinen seikka, lomalennon alkaminen maanantaina voi olla tällainen perusteltu syy, jos työnantaja niin harkitsee. Jos loma myönnetään alkamaan maanantaina, se ei kuluta lomapäiviä. Lomajaksosta kuluisi näin myönnettynä ensimmäiseltä täydeltä viikolta 4 päivää ja toiselta viikolta 2 päivää (ma-ti) eli yhteensä 6 päivää.