Hyppää sisältöön

Sopimusten sitovuus

Virka- ja työehtosopimukseen ovat sidottuja Kirkon työmarkkinalaitos, seurakunnat ja muut kirkon työnantajayksiköt sekä ne viranhaltijoita ja työntekijöitä edustavat yhdistykset, jotka ovat sopimuksen tehneet, näiden yhdistysten alayhdistykset samoin kuin niiden jäseninä olevat viranhaltijat ja työntekijät.

Virkaehtosopimuksen sitovuus merkitsee sitä, että viranhaltijan palvelussuhteen ehtoja ei saa määrätä sellaisiksi, että ne ovat ristiriidassa virkaehtosopimuksen kanssa. Seurakuntien hallintoelimissä ei siis voida päättää huonommista tai paremmista ehdoista kuin mitä virkaehtosopimuksessa on sovittu. Virkaehtosopimus syrjäyttää sopimuksenvaraisista asioista annetut lakien ja asetusten säännökset, virkasäännön määräykset sekä sopimuksen kanssa ristiriidassa olevat erilliset hallintoelinten päätökset.

Työehtosopimuksen sitovuudesta on säädetty työehtosopimuslaissa. Seurakunta on velvollinen soveltamaan työehtosopimusta niissäkin tapauksissa, joissa sopimus ei sido työntekijää, mutta tämä tekemänsä työn puolesta kuuluu sopimuksen soveltamispiiriin.