Hyppää sisältöön

Uusi hallitus, uusi aika

2/2023

Petteri Orpon johtamien hallitusneuvotteluiden ohjelma valmistui torstaina 15.6.2023 ja se julkistettiin 16.6.2023. Ohjelmaa on ehditty jo monin tavoin arvioida ja kritisoida mediassa. En tiedä, kuinka moni on koko ohjelman kokonaisuudessaan huolellisesti lukenut, mutta on selvää, että 215 sivuisessa (+ liitteet, yhteensä 243 sivua) riittää pohdittavaa koko hallituskaudeksi.

Suuri osa hallitusohjelmasta on esitetty tavoitteina ja päämäärinä. Oikeusvaltiossa niiden toteuttaminen lainsäädäntöteitse vie aina oman aikansa. Eli nyt voi jo ennustaa, ettei ”mitään tapahdu” vielä tämän vuoden puolella. On siis aikaa orientoitua ja valmistautua muutoksiin.

Työelämälainsäädäntöön kaavaillaan useita muutoksia, joiden lainvalmistelu käynnistynee heti kesän jälkeen. Hallitusohjelmassa on aikataulullisesti priorisoitu paikalliseen sopimiseen ja työtaistelutoimenpiteiden rajoittamiseen liittyvän sääntelyn valmistelu. Ilmeistä on, etteivät henkilöstöjärjestöt tule ilman vastustusta tällaisia muutoksia hyväksymään.

Kirkon työmarkkinalaitoksessa nähdään, että meille sopimisen tie on luonteva tapa edelleen kehittää työelämää. Juridisesti asemamme on myös selkeä, kun kaikki evankelis-luterilaisen kirkon piirin työnantajatahot ovat sidotut sovittuihin kirkon virka- ja työehtosopimuksiin. Valmistaudumme aivan normaalisti taustatöitä tehden keväällä sovitun mukaisesti sopimaan marraskuun loppuun mennessä palkkakilpailukykyä tukevasta ratkaisusta.

Muutoinkin jatkamme jatkuvan neuvottelun periaatteeseen nojaavaa keskustelevaa tapaa toimia. Omalta osaltamme pyrimme kehittämään kirkon työelämää ja yhteistoimintaa kaikin käsissämme olevin keinoin. Vuoropuhelun on oltava aitoa.

Toivomme myös, että kirkolliskokous hyväksyy marraskuussa 2023 toukokuussa sille annetun lakiehdotuksen evankelis-luterilaisen kirkon yhteistoiminnasta. Jos näin käy, antanee maan hallitus asiasta esityksen eduskunnalle siten, että laki voisi tulla voimaan vuoden 2025 aikana.  

 

Anna Kaarina Piepponen
työmarkkinajohtaja, Kirkon työmarkkinalaitos