Hyppää sisältöön

Usein kysyttyä palkkauksesta

Yleisiä määräyksiä

 

Palkkaamme määräaikaisen lastenohjaajan 27.10.-2.12. (38,25h/vko.) KirVESTES:n mukaan hänelle pitäisi maksaa lokakuulta ja joulukuulta palkka tuntipalkan mukaan, koska niiden kuukausien palvelussuhde kestää alle 12 päivää. Lokakuussa, jos maksan tuntipalkan mukaan, hän saa enemmän palkkaa (132,65€) verrattuna päiväpalkkaan. Palkkaohjelmassamme luodaan automaattisesti kiinteät palkat ja hänellekin tulisi palkka 5 päivän mukaan päiväpalkkana. Pitääkö palkka tosiaankin maksaa tuntipalkan mukaan tältä lokakuulta?

Vastaus:

KirVESTESin 15§:n 2 mom. mukaan palkka maksetaan tuntipalkkana, jos palvelussuhde kestää kokonaisuudessa enintään 12 kalenteripäivää. Kun tämä palvelussuhde kestää yli 12 päivää, palkka maksetaan sovitusti kuukausipalkkana. Kuukautta lyhemmiltä ajoilta maksetaan päiväpalkkana. Lokakuulta maksetaan 5/31 kuukausipalkasta ja joulukuulta 2/31 kuukausipalkasta.


Haluan varmistaa KirVESTES:n 15 §:n sisällön, eli (kuukausipalkan mukaan määritelty) palkka maksetaan aina kuukausipalkan mukaan, jos työsuhde kestää yli 12 päivää. Esimerkiksi hautausmaantyöntekijät, jotka aloittavat vaikkapa 28.4. ja työsuhde on tehty koko kesäksi, myös huhtikuun päivät maksetaan päiväpalkkana?

Vastaus:

Palkka maksetaan tuntiperusteisesti silloin kun palvelussuhde kestää enintään 12 kalenteripäivää (15§ 2 mom.). Jos kuukausipalkkaisen palvelussuhde alkaa tai päättyy kesken kuukauden, palkka maksetaan päiväperusteisesti. Kun palvelussuhde alkaa 28.4. maksetaan huhtikuulta kolmen päivän palkka.


Kysymykseni koskee työsuhteista määräaikaista kausityöntekijää, jonka työsuhde alkoi 28.4. Työntekijä kuoli 16.5.

Olettamuksemme on, että palkka maksetaan 16.5. saakka vai onko tällaisesta erikoistilanteesta sovittu jotakin?

Vastaus:

Jos viranhaltijan virkasuhde/kuukausipalkkaisen työntekijän työsuhde päättyy kesken kalenterikuukauden sairauden tai vamman vuoksi siten, että hän tulee pysyvästi kykenemättömäksi hoitamaan virkaansa/työtään, tai hän kuolee, palkkaus suoritetaan hänelle tai hänen oikeudenomistajilleen koko siltä kalenterikuukaudelta.