Hyppää sisältöön

Yleiskirje 4/2023

19.12.2023

 

1. Luontoisetujen verotusarvot 1.1.2024 lukien

Luontoisetujen verotusarvot 1.1.2024 lukien on vahvistettu. Verohallinnon päätös uusista luontoisetujen verotusarvoista on luettavissa verohallituksen Internet-sivulta.

Verohallinnon päätöksen 2 § - 7 §:ssä on vahvistettu asuntoedun verotusarvo, joka perustuu asunnon sijaintiin. Päätöksen 8 §:ssä todetaan, että asuntoedun verotusarvoa voidaan alentaa, jos asuntojen vuokratason on todettu kunnassa olevan päätöksen 2 §:n 1 momentissa tarkoitettuja asuntoedun arvoja alhaisemman.

Verohallinnon päätöksen 10 § - 14 §:ssä on vahvistettu ravintotoedun verotusarvo. Työpaikkaruokailun ravintoedun arvo aikavälillä 1.1.-31.12.2024 on 8,50 euroa. Jotta työpaikkaruokailusta työnantajalle maksettavan aterian hinta ei muodostuisi luontoiseduksi, työntekijän on maksettava ateriasta vähintään 8,50 euroa. Laitosruokailun ravintoedun raha-arvona pidetään 6,37 euroa.

Verohallinnon päätöksen 26 §:ssä on vahvistettu puhelinedun verotusarvo, joka on 20 euroa kuukaudessa.

2. Matkakustannusten korvausmäärät 1.1.2024 lukien

Matkakustannusten korvausta koskevan Kirkon virka- ja työehtosopimuksen 2023–2025 liitteen 4 korvausmääriin on tehty joitakin tarkistuksia. Uudessa 1.1.2024 voimaan tulevassa liitteessä on otettu huomioon Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuodelle 2024.

Kotimaan kokopäiväraha on 1.1.2024 lukien 51 euroa ja osapäiväraha 24 euroa. Kilometrikorvaus oman auton käytöstä on 5 000 ensimmäiseltä kilometriltä 57 senttiä ja sitä seuraavilta kilometreiltä 50 senttiä.

3. Ryhmähenkivakuutussopimus 2024–2025

Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ryhmähenkivakuutuksen sopimusehtojen tarkistamisesta vuosille 2024–2025. Vakuutuksesta maksettavat perussummat ja lapsikorotukset korottuvat 4,5 %.

Kirkon pääsopijaosapuolten välistä virka- ja työehtosopimusta ryhmähenkivakuutusta vastaavasta edusta on tarkistettu yllä sanottua vastaavasti. Lisäksi kyseiseen sopimukseen on tehty eräitä teknisluonteisia tarkistuksia. Ryhmähenkivakuutussopimus 2024–2025 on tämän yleiskirjeen liitteenä.

4. Luottamusmieskurssit

Kirkon työmarkkinalaitos on hyväksynyt aiemmin ilmoitetun lisäksi alla olevat kurssit Kirkon luottamusmiessopimuksen 11 §:n mukaiseksi koulutukseksi.

Kirkon luottamusmiessopimuksen mukaisilla pää- ja luottamusmiehillä on oikeus osallistua kerran vuodessa yhteen alla mainittuun Kevan koulutukseen työajalla.

Luottamusmieskoulutusta varten myönnetyn virka-/työvapaa-ajan palkkauksesta ja korvauksista ks. KirVESTES 221 ja 223 §.

Järjestäjä

Kurssi

Aika

Paikka

Keva

Keva kumppanina ay-toimijoille

14.3.2024

Lappeenranta

Keva

Keva kumppanina ay-toimijoille

16.4.2024

Vaasa

Keva

Keva kumppanina ay-toimijoille

15.5.2024

Rovaniemi

Keva

Keva kumppanina ay-toimijoille

2.10.2024

Jyväskylä

Keva

Keva kumppanina ay-toimijoille

22.10.2024

Turku

Keva

Keva kumppanina ay-toimijoille

13.11.2024

Helsinki

 

 

Työmarkkinajohtaja         Anna Kaarina Piepponen

 

Neuvottelupäällikkö        Ulla Westermarck

 

Liitteet:     

  1. Matkakustannusten korvaus 2024
  2. Ryhmähenkivakuutussopimus 2024-2025

 

Yleiskirje 4/2023