Hyppää sisältöön

Nuoren kesätyöntekijän palkkaus

Kirkon sektorilla voimassaolevat sopimukset mahdollistavat työsuhteeseen otettavan kesätyöntekijän palkan määrittelyn useammalla eri tavalla:

Kuukausipalkka

Esim. kesäteologi tai kesäkanttori, hautausmaatyöntekijä, voidaan määritellä joko kirkon yleisen palkkausjärjestelmän määräysten mukaisesti tai sopimalla siitä nuorten ja oppisopimuskoulutukseen otettavien työntekijöiden palkkauksesta solmitun sopimuksen mukaisesti.

KirVESTES 2018-2020, II Osa, luku 2.2.1
KirVESTES 2018-2020, liite 5

Tuntipalkka

Esim. hautausmaatyöntekijä, voidaan määritellä tuntipalkkajärjestelmän määräysten mukaisesti tai sopimalla siitä nuorten ja oppisopimuskoulutukseen otettavien työntekijöiden palkkauksesta solmitun sopimuksen mukaisesti

KirVESTES 2018-2020, II Osa, luku 2.2.2
KirVESTES 2018-2020, liite 5

Määräaikainen virkasuhde

Määräaikaiseen virkasuhteeseen otettavan kesätyöntekijän palkka on määriteltävä aina KirVESTES:n yleisen palkkausjärjestelmän määräysten mukaisesti.

KirVESTES 2018-2020, II Osa, luku 2.2.1

Tutustu työelämään ja tienaa –kesäharjoitteluohjelma

Kesäharjoitteluohjelma on tarkoitettu peruskoulun yläluokkalaisille, lukiolaisille, kymppiluokkalaisille sekä Valma-koulutukseen osallistuville nuorille. Sen tavoitteena on antaa nuorille mahdollisuus tutustua työelämään käytännön työtehtävien kautta. Sillä ei ole tarkoitus korvata normaalia kesätyötä.

Kesäharjoitteluohjelman mukaisen työsuhteen pituus on kaksi viikkoa tai kymmenen työpäivää, se sijoitetaan 1.6. - 31.8. väliseen aikaan vuosina 2017—2019. Vuonna 2019 tuolta ajalta maksetaan kertakaikkisena palkkana 350 euroa. Nuorella voi olla vain yksi pöytäkirjassa tarkoitettu tutustumisjakso samalla työnantajalla kunakin vuonna.

”Tutustu työelämään ja tienaa” –kesäharjoitteluohjelmaa koskeva 30.1.2017 hyväksytty pöytäkirja.

Rippikoululeirien isoset

Rippikoululeirien isosia ei yleensä oteta sen enempää virka- kuin työsuhteeseenkaan. He osallistuvat nuorina vastuunkantajina seurakunnan kasvatustyöhön, mutta eivät ole varsinaista seurakunnan työvoimaa. Heille voidaan kuitenkin maksaa pienehköä palkkiota isosena toimimisesta. Tällainen palkkio ei ole lähtökohtaisesti palkkaa, vaan sitä käsitellään palkkiona.

Isosten asemasta on julkaistu KiT:n yleiskirje A3/1999 nykyisen työaikalain tultua voimaan. Siinä sanottu on edelleen ajankohtaista. Työaikalain tulkinnassa isoset ja vapaaehtoiset kerhonohjaajat rinnastetaan työsopimuslain 1 luvun 2 §:ssä tarkoitettuihin tavanomaista harrastustoimintaa harjoittaviin. Tällaisten henkilöiden ei katsota olevan työsuhteessa. Tätä työaikalain yksityiskohtaa on käsitelty lakia säädettäessä eduskunnassa ja sen tulkinta on vakiintunutta. Työsuhde voi syntyä vain, jos jostain syystä poikkeuksellisesti nimenomaan halutaan solmia työsuhde. Tällainen on kuitenkin poikkeuksellista.

Nuorten kesätyö