Hyppää sisältöön

Yleiskirje A9/2021

8.12.2021

1. Luontoisetujen verotusarvot 1.1.2022 lukien

Luontoisetujen verotusarvot 1.1.2022 lukien on vahvistettu. Verohallinnon päätös uusista luontoisetujen verotusarvoista on luettavissa verohallituksen Internet-sivulta.

Verohallinnon päätöksen 2 § - 7 §:ssä on vahvistettu asuntoedun verotusarvo, joka perustuu asunnon sijaintiin. Päätöksen 8 §:ssä todetaan, että asuntoedun verotusarvoa voidaan alentaa, jos asuntojen vuokratason on todettu kunnassa olevan päätöksen 2 §:n 1 momentissa tarkoitettuja asuntoedun arvoja alhaisemman.

Verohallinnon päätöksen 10 § - 14 §:ssä on vahvistettu ravintotoedun verotusarvo. Työpaikkaruokailun ravintoedun arvo aikavälillä 1.1.-31.12.2022 on 7,15 euroa. Jotta työpaikkaruokailusta työnantajalle maksettavan aterian hinta ei muodostuisi luontoiseduksi, työntekijän on maksettava ateriasta vähintään 7,15 euroa. Laitosruokailun ravintoedun raha-arvona pidetään 5,36 euroa.

Verohallinnon päätöksen 26 §:ssä on vahvistettu puhelinedun verotusarvo, joka on 20 euroa kuukaudessa.

2. Matkakustannusten korvausmäärät 1.1.2022 lukien

Matkakustannusten korvausta koskevan Kirkon virka- ja työehtosopimuksen 2020–2022 liitteen 4 korvausmääriin on tehty joitakin tarkistuksia. Uudessa 1.1.2022 voimaan tulevassa liitteessä on otettu huomioon Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuodelle 2022.

Kotimaan kokopäiväraha on 1.1.2022 lukien 45 euroa ja osapäiväraha 20 euroa. Kilometrikorvaus oman auton käytöstä on 5 000 ensimmäiseltä kilometriltä 46 senttiä ja sitä seuraavilta kilometreiltä 40 senttiä.

 

Työmarkkinajohtaja            Anna Kaarina Piepponen                                                                                      

 

Työmarkkina-asiamies       Kari Ala-Kokkila

 

Liite: Matkakustannusten korvaus 2022

 

Yleiskirje A9/2021