Hyppää sisältöön

Konsensus kunniaan

2/2022

Kevätlukukausi on saatu kouluissa päätökseen. Vaikkemme elä muutoin työelämässä lukukausittain, on kesäkuun alku hyvä ajankohta arvioida sekä kulunutta kevättä että lomien jälkeen alkavaa syksyä. KiT:lle oli merkitsevää, että KirVESTES saatiin solmittua maaliskuun alussa ja työrauha taattua. Toki, kun palkankorotuksista sovittiin vain vuodelle 2022 odottavat neuvottelut taas jo ensi syksynä vuoden 2023 osalta. Toisaalta samantyyppiseen ratkaisuun olivat päätyneet kaikki muutkin relevantit liitot omissa sopimuksissaan samoin kuin valtiotyönantaja. Inflaation voimakkuus, Ukrainan sota ja korkojen nousu aiheuttavat kaikki suurta epävarmuutta talouteen eikä selkeää näkyä vuodelle 2023 ole kenelläkään.

Kunnan ratkaisun syntyminen osoittautui ennakoidun vaikeaksi. Edelleen hoitajajärjestöt ovat kieltäytyneet sopimasta. Muille kuntasektorin työntekijäjärjestöille alkuviikosta saavutettu neuvottelutulos kelpasi. Tuo ratkaisu voi heijastua eri tavoin syksyllä alkaviin eri alojen neuvotteluihin vuoden 2023 osalta. Nähtäväksi jää.

Kevät 2022 on ollut historiallinen Suomen tulevaisuuden kannalta. Se, että Euroopassa käydään Venäjän aloittamaa hyökkäyssotaa vaikuttaa vääjäämättä kaikkien arkeen. Rauhan neuvotteleminen on ensiarvoisen tärkeää, mutta niin kauan kuin sota jatkuu, on tilanteeseen sopeuduttava.

Suomelle sopeutuminen tarkoittaa muun muassa yhteistä ymmärrystä siitä, että aivan kaikkia ennen sotaa asetettuja tavoitteita ei ole mahdollista saavuttaa ja että sota väistämättä aiheuttaa suurta haittaa talouskehitykselle. Vaikeina aikoina on oleellista vahvistaa luottamusta tulevaisuuteen ja siihen, että sovintoon asiassa kuin asiassa on syytä pyrkiä. Konsensukselle on nyt kysyntää.

Työmarkkinoiden uudelleenjärjestäytyminen on edelleen käynnissä. KiT:n ensisijaisena tavoitteena on lisätä luotettavuutta ja luottamusta kirkkoa kohtaan työnantajana ja yleisesti yhteiskunnassa vastuullisena työnantajatoimijana. Keväällä saavutettu sopimusratkaisu on yksi askel tällä tiellä. Mutta työ jatkuu ja syksyllä on syytä kuulla herkällä korvalla kaikkia kirkon kentän osapuolia, jotta ratkaisuun päästään tavoitellussa aikataulussa. Sopimisen ja sovinnon etsimisen kulttuurissa meidän on oltava esimerkillisiä myös tulevaisuudessa.

 

Anna Kaarina Piepponen
työmarkkinajohtaja, Kirkon työmarkkinalaitos