Hyppää sisältöön

Muut työaikakorvaukset


Työaikakorvauksen pyöristäminen
Pitkän työpäivän korvaus

Työaikakorvauksen pyöristäminen

Jos työntekijä tekee yhden työpäivän aikana työtä esim. 10 tuntia 35 min (10,58 h), hänelle tulisi maksaa pitkän työpäivän korvausta yli 9 tunnin ylittävältä osalta, eli 1,58 h x 20%.

Vai maksetaanko korvaus vain täysiltä tunneilta eli tässä tapauksessa vain 1 tunnin osalta?

Olen ymmärtänyt että 9 tunnin ylittävältä osalta, eli yo. tapauksessa 1,58 h osalta.

Vastaus:

Työaikakorvaukset pyöristetään lähimpään puoleen tuntiin korvauksia laskettaessa (165 § 4 mom.). Jos tekee 10 h 35 min saa pitkän päivän korvausta 9 tunnin jälkeen 1 h 35 min, joka tasoitetaan lähimpään puoleen tuntiin => 1 h 30 min.

     

Pitkän työpäivän korvaus

Jos työpäivä on yli 9 tuntia ja saadaan siten tämä korvaus, niin eikö se aina ole myös ylityötä? Jos työntekijä on työssä yhtenä päivänä esim. 12 h, niin hän saa 3 h pitkän työpäivän korvausta (+ 20 %) ja 3 h 50 % ylityö? Milloin tämä ei olisi ylityötä myös?

Vastaus:

Ylityötä eivät ole työtunnit, jotka tilapäisesti ylittävät 9 tunnin säännöllisen vuorokautisen enimmäistyöajan (KirVESTES 181 § 3 mom.) Ylityötä syntyy vain, jos jakson ylityökynnys ylittyy (ylityökynnyksestä ks. KirVESTES 187 §/yleistyöaika ja 195 §/toimistotyöaika). Siten ylityötä jaksossa ovat aina jakson ne työtunnit, jotka on tehty ylityökynnyksen ylittämisen jälkeen. Jos jakson keskellä on pitkiä 9 tunnin ylittäviä työpäiviä, pitkän työpäivän korvaus maksetaan tästä vuorokautisesta 9 tunnin ylityksestä riippumatta siitä, ovatko työtunnit ylityötä vai eivät.