Hyppää sisältöön

Kirkon työnantajat

Evankelis-luterilaisen kirkon työnantajia ovat seurakunnat ja seurakuntayhtymät sekä kirkkohallitus ja tuomiokapitulit. Vuonna 2022 evankelis-luterilaisia seurakuntia on 367. Näistä 142 kuuluu seurakuntayhtymiin, joita on yhteensä 31.

Kirkon työnantajaorganisaatioista useimmat ovat henkilöstömäärältään pieniä alle 50:n työntekijän työpaikkoja. Vuoden 2021 tilastojen mukaan koko kirkon palveluksessa oli yhteensä noin 19 200 viranhaltijaa ja työntekijää, vuosityövoimaksi laskettuna se oli noin 12 600 henkilöä. Henkilöstöstä lähes puolet (44,2 %) oli viranhaltijoita ja puolet työsopimussuhteisia työntekijöitä. Henkilöstömäärältään suurimpia tehtäväaloja (yli 10 %:n osuus vuosityövoimasta) olivat seurakuntapapisto, varhaiskasvatustyö, hautausmaatyö, kiinteistö- ja kirkonpalvelustyö sekä hallinto- ja toimistotyö.

Henkilöstömenot muodostavat suurimman yksittäisen lohkon työnantajayksiköiden käyttömenoista.

Seurakuntataloudet henkilöstömäärän mukaan vuonna 2021. 69 % seurakunnista henkilöstömäärä on alle 50.