Hyppää sisältöön

Kirkon työnantajat

Evankelis-luterilaisen kirkon työnantajia ovat seurakunnat ja seurakuntayhtymät sekä kirkkohallitus ja tuomiokapitulit. Vuonna 2024 evankelis-luterilaisia seurakuntia on 353. Näistä 137 kuuluu seurakuntayhtymiin, joita on yhteensä 30.

Kirkon työnantajaorganisaatioista useimmat ovat henkilöstömäärältään pieniä alle 50:n työntekijän työpaikkoja. Vuoden 2023 tilastojen mukaan koko kirkon palveluksessa oli vuoden aikana yhteensä noin 21 000 viranhaltijaa ja työntekijää, vuosityövoimaksi laskettuna se oli noin 12 400 henkilöä. Henkilöstöstä 41 % oli viranhaltijoita ja 59 % työsopimussuhteisia työntekijöitä. Henkilöstömäärältään suurimpia tehtäväaloja (yli 10 %:n osuus vuosityövoimasta) olivat seurakuntapapisto, varhaiskasvatustyö, hautausmaatyö, kiinteistö- ja kirkonpalvelustyö sekä hallinto- ja toimistotyö.

Henkilöstömenot muodostavat suurimman yksittäisen lohkon työnantajayksiköiden käyttömenoista.