Hyppää sisältöön

Kirkon työnantajat

Evankelis-luterilaisen kirkon työnantajayksiköitä ovat seurakunnat ja seurakuntayhtymät sekä kirkkohallitus ja tuomiokapitulit. Vuonna 2020 evankelis-luterilaisia seurakuntia on 378. Näistä 143 kuuluu seurakuntayhtymiin, joita on yhteensä 31.

Vuoden 2019 tilastojen mukaan kirkon työnantajayksiköiden palveluksessa oli yhteensä noin 20.300 viranhaltijaa ja työntekijää. Henkilöstöstä lähes puolet (44,4 %) oli viranhaltijoita ja puolet työsopimussuhteisia työntekijöitä. Kirkon palveluksessa olevien määrä vuosityövoimaksi laskettuna oli vuonna 2019 noin 13.500 henkilöä. Henkilöstömäärältään suurimpia tehtäväaloja (yli 10 %:n osuus vuosityövoimasta) olivat seurakuntapapisto, hautausmaatyö, lapsityö, kiinteistö- ja kirkonpalvelustyö sekä hallinto- ja toimistotyö.

Henkilöstömenot muodostavat suurimman yksittäisen lohkon työnantajayksiköiden käyttömenoista.