Hyppää sisältöön

Loman antaminen

 

Lomien pitämistarve ennen osa-aikaiseksi siirtymistä?
Loman antaminen lomana tai lomakorvauksen maksaminen pitkien sairauslomien yhteydessä

Lomien pitämistarve ennen osa-aikaiseksi siirtymistä?

Meillä on eräs henkilö jäämässä osa-aikasairauseläkkeelle lähiaikoina ja ajankohta riippuu tästä vastauksesta. Hänellä on vanhoja lomia pitämättä 26 päivää. Voiko ne maksaa lomakorvauksena ennen syyskuun loppua?

Vastaus:

Kyse on siis niistä lomista, jotka erääntyivät viime maaliskuussa. Nehän täytyy pitää ensisijaisesti ensi vappuun mennessä ja takaporttina on niiden antamisen mahdollisuus vielä ensi vuoden syyskuun (tai joulukuun) loppuun mennessä (96 § 3 mom.).

Kyse on kai siitä, että jos työntekijä jää sairauden vuoksi osa-aikaeläkkeelle vaikkapa maaliskuun alusta, niin millä palkalla ja milloin hän voi vielä pitää lomiaan, jotka on ansainnut kokoaikatyössä.

Mielestäni sopimuksen näkökulmasta ei edunmenetyksiä ole näköpiirissä pitää hän loman milloin vain. Sen takaa 99 § 2 mom., jonka mukaan ansaittu loma annetaan ansaintahetken palkkatason mukaisena, jos työaika JA palkka myöhemmin muuttuvat. Kyse on tällöin keskimääräisen palkkausprosentin mukaan määräytyvästä lomasta, jos työaika JA palkka ovat sittemmin muuttuneet. Jos työntekijä on ansainnut nuo vanhat lomat kokoaikatyössä koko vuodelta (kuten oletan), hän saa lomapalkan kokoaikaisen palkan mukaan, vaikka olisi siirtynyt osa-aikaiseksi osittaisen sairauseläkkeen vuoksi.

Jos työntekijä siirtyy nyt osa-aikaeläkkeelle, hänellä erääntyy lomaa tulevan maaliskuun lopussa. Siihen tullee myös sovellettavaksi 99§ 2 mom. ja sen mukainen keskimääräinen lomapalkkaprosentti ensi kesän lomissa.

Sitä en nyt tiedä ja se kannattaa tarkastaa KEVAsta, että osasairauseläkkeellä ollessaan hänellä on oikeus saada lomansa ajalta korkeampaa palkkaa kuin hän osa-aikatyössä ollessaan saa. Joissain tilanteissa on eläkkeeseen liittyvä ansioraja, jota ei saa ylittää, jotta ei menetä eläkettään.

 

Loman antaminen lomana tai lomakorvauksen maksaminen pitkien sairauslomien yhteydessä

Viranhaltija oli sairauslomalla ajalla 22.2.2015-31.1.2016. Hänelle on kertynyt vuosilomia ja hän on niitä pitänyt seuraavasti:

  • lomavuosi 1.4.2014-31.3.2015, kertynyt 38 pv, pitänyt kesällä 2016 yhteensä 20 päivää, jäänyt pitämättä 18 päivää
  • lomavuosi 1.4.2015-31.3.2016, kertynyt 24 pv, jäänyt pitämättä 24 päivää

Yhteensä lomaa on pitämättä 42 päivää.

Miten ja millä aikataululla näitä lomia pitäisi pitää/maksaa? Mistä palkasta lomakorvaus lasketaan? Maaliskuun 2015, maaliskuun 2016 palkasta vai jostain muusta palkasta?

Lomat kuluvat varmaankin ikäjärjestyksessä eli ensin vanhimmat?

Vastaus:

31.3.2015 päättyneen lomanmääräytymisvuoden lomat olisi tullut pitää 30.9.2016 mennessä. Jos niitä ei tähän mennessä ole saatu pidettyä, niin pitämättömät lomat maksetaan rahana.

31.3.2016 päättyneen lomanmääräytymisvuoden lomat tulee pitää viimeistään 30.9.2017 mennessä tai ne maksetaan lomakorvauksena. Lomakorvauksen sijasta on mahdollista sopia, jos asiasta ollaan yksimielisiä, että osa lomasta säästetään säästövapaana 97 §:n mukaisesti. Kaikkea lomaa ei kuitenkaan voi säästää.

Lomakorvaus lasketaan maksamisajankohdan palkan mukaan.

Lomia pidetään aina vanhimmasta päästä alkaen.