Hyppää sisältöön

Usein kysyttyä suorituslisästä

Suorituslisän maksaminen, kun palvelussuhde muuttuu osa-aikaiseksi

 

Seurakunnassamme on mietitty seuraavaa asiaa. Työntekijän työsuoritusta arvioidaan vuoden ajan ja sen jälkeen päätetään maksaa hänelle suorituslisää hänen työsuorituksensa perusteella. Työntekijän palvelussuhde muuttuu kuitenkin osa-aikaiseksi kesken sen vuoden, kun suorituslisää maksetaan. Voimmeko kuitenkin maksaa hänelle suorituslisän täytenä, koska se on ansaittu silloin, kun työntekijä oli kokoaikainen?

 

Vastaus:

Suorituslisä on osa varsinaista palkkaa. Osa-aikaiselle työntekijälle palkka maksetaan siinä suhteessa kuin on hänen työaikansa (KirVESTES 14 §). Myös suorituslisä maksetaan siis osa-aikaprosentin mukaan.

 

Suorituslisän osalta kyse ei ole lisän ansaitsemisesta, vaan siitä, että työntekijän työsuoritusta arvioidaan vuoden verran ja lisää maksetaan seuraavan kalenterivuoden ajan kuukausittain maksettavan palkan osana.

Suorituslisän maksaminen palvelussuhteen päättyessä

 

Meidän seurakunnassamme on työntekijä, jonka työsuoritusta on arvioitu ja hänelle tullaan maksamaan suorituslisää seuraavan vuoden ajan. Työntekijän palvelussuhde päättyy kuitenkin kesken vuoden, syyskuun lopussa 2020. Maksammeko loppuvuoden suorituslisän hänelle kertasuorituksena?

 

Vastaus:

Suorituslisä on osa varsinaista palkkaa. Työntekijän työsuoritusta arvioidaan vuoden verran ja lisää maksetaan seuraavan vuoden ajan kuukausittain. Jos palvelussuhde päättyy kesken vuoden, myös suorituslisän maksaminen päättyy. Suorituslisää voidaan maksaa vain niin kauan kuin palvelussuhde on voimassa. Näin säästyneet suorituslisät jäävät jakamatta.

Suorituslisäpäätösten antaminen tiedoksi esimiehille

 

Onko kaikki seurakunnan suorituslisäpäätökset annettava tiedoksi kaikille esimiehille?

 

Vastaus:

Suoristuslisien saajien nimet annetaan tiedoksi vain näiden työntekijöiden omille esimiehille. Kullakin esimiehelle annetaan tiedot vain niistä työntekijöistä, jotka ovat hänen alaisiaan.

Suorituslisän maksaminen, kun työntekijän työtehtävä seurakunnassa vaihtuu

 

Seurakuntamme taloussihteerin sijaisuutta tehnyt siirtyy meillä 1.3.2020 seurakuntasihteeriksi. Hänelle maksetaan suorituslisää taloussihteerin tehtävässä tehdyn työsuorituksen perusteella. Maksetaanko hänelle suorituslisää sitten, kun työtehtävä vaihtuu?

 

Vastaus:

Suorituslisää maksetaan edelleen. Suoristuslisäjärjestelmän perusidea on, että työsuoritusta arvioidaan noin vuoden verran ja suorituslisää maksetaan seuraavan kalenterivuoden ajan. Vaikka työntekijä siirtyy saman työnantajan palveluksessa toiseen tehtävään, suorituslisää maksetaan hänelle edelleen. Uuteen tehtävään siirtymisen jälkeen arviointi kohdistuu työsuoritukseen uudessa tehtävässä ja loppuvuodesta 2020 taas tehdään päätös, saako työntekijä suorituslisää seuraavanakin vuonna.