Hyppää sisältöön

Olettakaamme, että kaikki käy hyvin

Kolumni 2/2020

Kulunut kevät ja neuvottelukierros olivat monella tapaa poikkeukselliset ja vaativat. Vasta tulevaisuus näyttää, millaisia vaikutuksia sekä koronalla että sopimusratkaisullamme tarkkaan ottaen on. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että koronan ensimmäinen aalto on hyvää vauhtia tukahtumassa – ainakin Suomessa, mutta sen taloudelliset vaikutukset ovat edelleen epäselvät. Kova kolaus korona on maailmantaloudelle ollut ja nyt on syytä toivoa mahdollisimman nopeaa kasvu-uralle takaisin pääsyä.

Pitkän neuvottelukierroksen lopputulemana saatu sopimusratkaisu oli lopulta yksinkertainen ja yleisen linjan mukainen. Saavutimme neuvottelutuloksen hyvin nopeasti muutamassa päivässä heti sen jälkeen, kun työneuvoston lausunto työaikalain tulkinnasta oli saatu. Lausunto vahvisti oleellisen asian; uusi työaikalaki ei velvoita työnantajaa tarkastelemaan oma-aloitteisesti kirkon työajattomien asemaa eikä aiemmin työajaton hengellisen työn viranhaltija suoraan lain nojalla siirry työajalliseksi.  Ainoastaan, jos henkilö omassa asiassaan esittäisi työnantajalleen pyynnön oman työaika-autonomiansa arvioimiseksi, niin tällöin luonnollisesti työnantaja tämän arvion tekisi.

Pohjimmiltaan erimielisyys työmarkkinalaitoksen ja henkilöstöjärjestöjen kanssa koski vain ja ainoastaan kysymystä, onko työnantajan oma-aloitteisesti tarkasteltava työaika-autonomian toteutumista kussakin aiemman työaikalain työajattomassa virkasuhteessa. Työneuvoston vastaus tähän kysymykseen oli selkeä: ei ole. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että henkilöstöjärjestöt omassa viestinnässään painottavat nyt vain osaa työneuvoston lausunnosta eli että kyse on yksilötarkastelusta ja kokonaisharkinnasta. Tämä asia on ollut tiedossa viime vuoden maaliskuusta eli työaikalain hyväksymisestä lähtien.  

Itse työaika-autonomian toteutumisen tarkastelu ei ole aivan helppoa. Toivomme siksi, että sellaiset seurakuntatyönantajat, joille tällaisia mahdollisia tarkastelupyyntöjä esitetään, olisivat yhteydessä kirkon työmarkkinalaitokseen. Pyrimme auttamaan ja neuvomaan teitä asiassa kaiken osaamisemme ja lain tuntemuksemme voimin, vaikka lopullinen päätösharkinta asiassa on luonnollisesti työnantajalla itsellään.

Jos suinkin mahdollista, levätään ja voimistutaan kesän aikana, jotta työt jälleen syksyllä luistavat. Ehkä lopuistakin koronarajoituksista voidaan silloin luopua. Syksyllä moni asia voi näyttää toiselta kuin juuri nyt. Päätänkin tämän kirjoituksen suoraan lainaukseen presidentti Mauno Koivistolta: ”Ellemme varmuudella tiedä, kuinka tulee käymään, olettakaamme, että kaikki käy hyvin.”

 

Rauhallisen ja aurinkoisen kesän toivotuksin,

Anna Kaarina Piepponen
työmarkkinajohtaja